Arts Maatschappij en Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding en aantekening Reizigersadvisering

Logo van GGD Noord- en Oost-Gelderland, met gestileerde letters "GGD" in blauw met roze en blauwe accenten op een witte achtergrond.

Aanvraagnummer: 1759
Organisatie: GGD Noord- en Oost-Gelderland
Locatie: GGD Noord Oost Gelderland
Uren per week: 8
Tarief: Geen maximum
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: ja, voor hetzelfde aantal of minder uren al naar gelang voor het project nodig is
Sluitingsdatum: 04-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving


Wat ga je doen?

Als arts Maatschappij + Gezondheid/ infectieziektebestrijding en Reizigersadvisering ga je aan het werk in een multidisciplinair team. Het nieuwe team ontstaat door samensmelting van de corona programma organisatie en medewerkers uit verschillende teams van GGD NOG. GGD NOG werkt in lijn met de in 2022 herziene kerntaken van de infectieziektebestrijding en sluit aan bij landelijke ontwikkelingen (o.a. versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid). Daarnaast geeft je advies over de bescherming van de gezondheidheid van reizigers naar of komend vanuit het buitenland, zoals aanbeveling voor bepaalde inentingen en behandelingen.

Je adviseert over het bron- en contactonderzoek bij meldingsplichtige ziekten, adviseert inwoners en zorgverleners over vaccinaties en profylaxe, geeft voorlichting/ nascholing en geeft inhoudelijk leiding aan het outbreak management. Rondom deze taken werk je nauw samen met onder andere het MT, de crisiscoördinator en de GHOR. Daarnaast lever je een bijdrage aan (boven)regionale projecten. GGD NOG heeft een medisch advies team, waarin artsen uit verschillende afdelingen gezamenlijk het MT (on)gevraagd adviseren over medisch inhoudelijke zaken.

Wat neem je mee?

  • Je hebt een afgeronde profielopleiding tot arts infectieziektebestrijding of specialisatie tot arts M+G/infectieziektebestrijding en aantekening reizigersadvisering en bent ge(her)registreerd in het beroepsregister.
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast heb je een pragmatische en flexibele instelling.
  • Je heb of bent op korte termijn in staat een netwerk binnen en buiten de GGD op te bouwen en te onderhouden.
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Verantwoordelijkheden

- Ondersteuning en supervisie van reguliere algemene infectieziektebestrijding

- Ondersteuning en supervisie van reguliere algemene reizigersadvisering

- Bijwonen casuïstiekbespreking IZB;

- Inhoudelijk advies t.b.v. o.a. protocollen, borging kerntaken en landelijke ontwikkelingen;

- ANW diensten in de KON-regio kunnen worden uitgevoerd.

- Adviseren van management op strategisch en beleidsmatig niveau.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor 8 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen. U kunt een VOG overleggen en een bewijs van inschrijving in het BIG register.

Relevante vergelijkbare werkervaring in de afgelopen vijf jaar, zodat we daar ook referenties kunnen inwinnen. Als u al eerder bij de GGD Noord- en Oost Gelderland heeft gewerkt als arts heeft dat onze voorkeur.

Afgeronde profielopleiding tot arts infectieziektebestrijding met een LCR aantekening


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Je hebt een afgeronde profielopleiding tot arts infectieziektebestrijding of specialisatie tot arts M+G/infectieziektebestrijding en aantekening reizigersadvisering en bent ge(her)registreerd in het beroepsregister.

40 %

Minimaal 3 jaar werkervaring in deze functie bij een GGD, bij voorkeur bij de GGD Noord- en Oost Gelderland

20 %

Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


Gunningscriterium Prijs

Geen limieten

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Zelfstandig: Onderneemt acties die meer gebaseerd zijn op eigen overtuiging dan op een verlangen om een ander een plezier te doen: een eigen koers varen

Analytisch vermogen : Signaleert problemen; herkent belangrijke informatie; legt verbanden tussen gegevens. Spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt ter zake doende gegevens.

Overtuigingskracht : Overtuigt anderen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Initiatief : Signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.

Samenwerken : Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

Nauwkeurigheid : Verricht werkzaamheden met een grote mate van accuratesse.

Resultaatgerichtheid : Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en toont bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

Besluitvaardig: je bent een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht en uitstekende contactuele vaardigheden.

Oplossingsgericht

Creatief: je kunt met een nieuwe aanpak of methode komen, die infectieziekten bestrijdt, en kunt ook buiten gebaande wegen op creatieve wijze verantwoorde oplossingen voor problemen bedenken (en uit te werken).

De kandidaat wordt tijdens het gesprek op deze competenties beoordeeld.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 12 mei 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.