Beleidsadviseur gezondheid/ projectleider IZA/GALA

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 1788
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Gooise Meren
Uren per week: 32 - 36 per week
Tarief: €110 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 4 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 07-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.


Opdracht

Vanwege vertrek van één van onze collega's zijn we op zoek naar een ervaren beleidsadviseur/projectleider die graag samenwerkt en makkelijk de verbinding legt. Iemand met hart voor de samenleving, die goed overzicht kan houden en energie krijgt van sterke voorstellen schrijven. Heb jij een goed ontwikkeld analytisch vermogen en wil je samen met ons bouwen aan een mooie toekomst?

De functie beleidsadviseur gezondheidszorg/projectleider IZA/GALA beslaat een breed terrein aan taken, verantwoordlijkheden en mogelijkheden. Je hebt hbo denk- en werkniveau en een sterkte affiniteit met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je werkt samen met inwoners, maatschappelijke partijen en collega's aan beleidsvoorstellen en creëert daar ook draagvlak voor. Verder adviseer je de organisatie en het gemeentebestuur op tactisch en strategisch niveau.


Minimumeisen / knock-outcriteria


1. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als beleidsadviseur bij een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring met het coördineren van projecten;
4. Aantoonbare kennis van én ervaring op het gebied van (publieke) gezondheid;
5. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf.
6. Een maximum uurtarief van € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.


Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)

7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren van projecten (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als beleidsadviseur bij een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
9. Aantoonbare ervaring met regionale samenwerking én samenwerking met zorgorganisaties (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
10. Aantoonbare ervaring met het integraal zorgakkoord én GALA (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
11. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. Graag ook reeds geplande vakanties vermelden.


Functieschaal


Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, maar minimaal 50% fysiek op locatie.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.


Planning


De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 14 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 12 juni 2024 bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.