Beleidsregisseur Regionale Jeugdhulp

Logo van Katwijk met gestileerde blauwe golven boven de naam, geschreven in donkerblauwe letters.

Aanvraagnummer: 2516
Organisatie: Gemeente Katwijk
Locatie: Gemeente Katwijk
Uren per week: 28
Tarief: €100 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 1 jaar
Sluitingsdatum: 08-07-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Regionaal samenwerken

Een complex onderwerp vraagt om bundeling van krachten en nauwe samenwerking. Daarom werken 13 gemeenten in de regio Holland Rijnland samen aan betere jeugdhulp. We stemmen beleid op elkaar af en kopen gezamenlijk onze jeugdzorg in. De regio kent drie subregio’s. Samen met Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen, Nieuwkoop en Kaag & Braassem vormen wij één van deze subregio's, de Duin- en Bollenstreek.

In de functie van Beleidsregisseur Regionale Jeugdhulp draag je bij aan een betere toekomst voor jongeren door actief beleid te ontwikkelen en te implementeren op regionaal niveau. Samen met het regionale beleidsteam neem je in verschillende rollen het voortouw, bijvoorbeeld door:


Verantwoordelijkheden

  • Je bouwt sterke relaties op met jeugdhulpaanbieders en stuurt op resultaten als verantwoordelijke accounthouder;

  • Als projectleider pak je een aantal projecten op die bij jouw inkoopsegment horen, denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitwerken en implementeren van een nieuw werkproces of het creëren van nieuw aanbod;

  • je volgt landelijke ontwikkelingen en vertaalt deze in actieplannen voor het regionale samenwerkingsverband.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf juli/augustus 2024 tot en met 31 december 2024 voor gemiddeld 28 uur per week (flexibel in te zetten). De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de start- en einddatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.

Minimaal 1 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur of vergelijkbaar bij de overheid.

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Welk type overeenkomst is op de kandidaat van toepassing? (Overeenkomst inhuur arbeidskrachten, tussenkomst ZZP’er of (modelovereenkomst) met ZZP’er?)

Wie is tekenbevoegd (naam en functie)?


Prijs (eisen)

Maximaal: € 100,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

30 %

Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als beleidsadviseur bij een gemeente;

20 %

Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen het sociaal domein;

20 %

Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar gericht op jeugdhulp;

20 %

Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring met account- en/of contractgesprekken met zorgaanbieders;

10 %

Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met bestuurlijke advisering;


Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

  • Resultaatgericht;

  • Stressbestendig;

  • Hands on mentaliteit;

  • Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk);

  • Politiek-bestuurlijk sensitief.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen.

De cv’s worden beoordeeld op de Kwaliteit (eisen) die hierboven zijn benoemd in de (offerte)aanvraag. Dit zijn de minimumeisen/knock-outcriteria. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor stap 2. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie van cv’s

Bij stap 2 worden de punten/percentage(s) toegekend. Per gunningscriterium (wens) staat de (maximaal) te behalen score/percentage aangegeven. Indien aan alle “Gunningscriteria (wensen)” wordt voldaan zal de totaal te behalen score (100%) worden gegeven. Als er een bepaalde wens niet (geheel) voldoet zal er voor die wens geen (volledige) score worden toegekend. Het voldoen aan de wens(en) moet duidelijk uit het cv blijken.

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. De tien (10) kandidaten die het beste scoren worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De opdrachtgever streeft ernaar drie (3) kandidaten uit te nodigen voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Interview

In het interview wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het interview wordt gevoerd door twee of meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de gemeente Katwijk het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.
Opdrachtgever behoudt het recht om (de opdracht) niet te gunnen.