Chief Information Security Officer (CISO)

Logo van veiligheidsregio gelderland-zuid, voorzien van een blauwe letter "c" en de naam in donkerblauw lettertype.

Aanvraagnummer: 1693
Organisatie: Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Locatie: Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Uren per week: 32
Tarief: €105 - €130 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 24-06-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 05-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

De sector Bedrijfsvoering van de VRGZ bestaat uit de afdelingen Informatievoorziening, Financiën & Control, Vastgoed & Facility en HRM. De opdracht betreft de tijdelijke invulling van de functie van Chief Information Security Officer (CISO) ten behoeve van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) in verband met een vervanging.

Je functieplek is gepositioneerd in de afdeling Informatievoorziening, waardoor formeel de Manager Informatievoorziening jouw personele leidinggevende is. De afdeling Informatievoorziening levert IT-diensten en ondersteuning aan de verschillende organisaties van de VRGZ en de GGD Gelderland-Zuid. Op grond van jouw functioneel strategische rol als CISO heb jij rechtstreeks contact met de Manager Bedrijfsvoering en ben je dedicated adviseur van de directie.


Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

  • Borging van de informatiebeveiligingsprincipes binnen de verschillende organisatieonderdelen waarbij sprake is van multicompliance vereisten. (BIO, NEN7510)
  • Advisering van management, directie en bestuur over de security posture van zowel de organisatie alsook de gedeelde regionale en landelijke processen.
  • Het verstevigen van cyber resillience in de organisatie op operationeel, tactisch maar ook strategisch vlak.
  • Verzorgen van de afhandeling van beveiligingsincidenten in samenwerking met de Privacy Officer (PO) en Functionaris Gegevensbescherming (FG).
  • Toezien op de naleving van het informatiebeveiligingsbeleid. Je zorgt ervoor dat de bewijslast voor terugkerende (externe) audits op orde is.
  • Vertegenwoordigen van de organisatie in externe vakgroepen en waarbij je je expertise deelt nieuwe kennis ophaalt om het ISMS van onze organisatie continue te verbeteren.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 24-06-2024 tot en met 28-02-2025 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Voeg een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Uit het CV blijkt dat de kandidaat aantoonbaar beschikt over: • Een relevante afgeronde HBO- of WO-opleiding (op verzoek van opdrachtgever aan te tonen met diploma's); • Een afgeronde opleiding CISM of gelijkwaarde opleidng in Informatiebeveiliging • Minimaal 3 jaar ervaring in de functie CISO; • Kennis en ervaring met zowel NEN 7510 en de richtlijnen NIS2 en BIO • Aantoonbare ervaring met risk based approach; • Je bent flexibel, stressbestendig en besluitvaardig; • Je kunt goed zelfstandig en onafhankelijk werken; • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. • Je handelt vanuit onze drie kernwaarden: ‘vertrouwen, probleemoplossend en eigenaarschap‘. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de opleidingen en werkervaring van de kandidaat. Benoem en beschrijf concreet in het CV de relevante ervaring waaruit blijkt dat de kandidaat aan deze eis(en) voldoet. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum en beschrijving van de werkzaamheden te zijn vermeld. Het CV is in het Nederlands opgesteld.

Voeg een referentie (maximaal 1 A4) in PDF formaat toe. Uit de referentie (niet ouder dan 5 jaar) blijkt dat de kandidaat beschikt over: Het naar tevredenheid van opdrachtgever uitvoeren van een complexe opdracht van vergelijkbaar niveau en omvang. Vermeld in uw referentie duidelijk de omschrijving van de opdracht en de contactgegevens van de opdrachtgever. Uit de omschrijving blijkt duidelijk dat de referentie voldoet aan de gestelde eisen. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de referentie te verifiëren bij de referent.

Je kunt een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (van maximaal een half jaar oud) ten aanzien van de volgende functie/taakvelden overleggen: - Informatie


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( (uw prijs - laagste prijs) / laagste prijs) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = (prijs score * prijs weging) + (kwaliteit score * kwaliteit weging)


Gunningscriteria Kwaliteit

50 %

Het beoordelingsteam beoordeelt het CV van de kandidaat op de mate waarin de kennis en ervaring aansluit bij de omschrijving van de opdracht/het functieprofiel. - CV sluit uitstekend aan bij onze uitvraag (score 5) - CV sluit goed aan bij onze uitvraag (score 3) - CV sluit voldoende aan bij onze uitvraag (score 1) - CV sluit onvoldoende aan bij onze uitvraag (score 0)

50 %

Voeg een motivatie toe (maximaal 2 A4 in PDF). Kandidaat beschikt over een heldere motivatie om deze opdracht uit te voeren. Wij vinden het belangrijk om te horen waarom deze opdracht JOU aanspreekt en wat JIJ hieraan kan bijdragen. Wat zijn jouw belangrijke eigenschappen die deze opdracht tot een succes kunnen maken. - De motivatie sluit uitstekend aan bij onze uitvraag (score 5) - De motivatie sluit goed aan bij onze uitvraag (score 3) - De motivatie sluit voldoende aan bij onze uitvraag (score 1) - De motivatie is onvolledig en sluit niet of onvoldoende aan bij onze uitvraag (knock-out)


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 105,00
Maximaal: € 130,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De kandidaat wordt tijdens het interview op deze competenties beoordeeld:

  • Adviseren: Begeleiding en deskundig advies geven aan het management of aan andere groepen over de systemen en processen.
  • Resultaatgerichtheid : het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
  • Voortgangscontrole: De bewaking van processen, taken of activiteiten en de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden bewaken.
  • Zelfstandig: Onderneemt acties die meer gebaseerd zijn op eigen overtuiging dan op een verlangen om een ander een plezier te doen: een eigen koers varen.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De interviews zullen plaatsvinden op 11 juni 2024. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.

Tijdens het interview wordt jouw kennis en ervaring in relatie tot de opdracht, de match met de organisatie en de gevraagde competenties getoetst.

Op basis van de uitkomst van het interview vindt de selectie en het besluit over (voorlopige) gunning van de opdracht plaats.

Mocht aan de hand van het interview blijken dat de toelichting niet in overeenstemming is met de ingediende offerte op zowel de eisen als wensen, kan zulks naar rato tot vermindering van punten voor het betreffende gunningscriterium of tot uitsluiting leiden.

Top

Uitsluitend de kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de Offerte in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 (Top) innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview (minimaal 1, maximaal 3).

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen (Top), zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de rangorde (Top).

Indien ook in dat geval meer dan drie kandidaten in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de rangorde (Top).