Juridisch adviseur handhaving/OOV

Rode banner met witte typografie met daarop "land van cuijk" onder een abstract logo bestaande uit een horizontale lijn en een gebogen lijn die een gezicht vormt.

Aanvraagnummer: 1781
Organisatie: Gemeente Land van Cuijk
Locatie: Gemeente Land van Cuijk
Uren per week: 24 per week
Tarief: €105 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 07-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Gewenste situatie

We willen zorgen voor een stabiele bezetting van ons cluster handhavingsjuristen, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan tal van ontwikkelingen binnen de gemeente Land van Cuijk. Prioritaire thema’s zijn ondermijning, drugsgerelateerde criminaliteit, huisvesting arbeidsmigranten, alcoholwetgeving en het voorkomen van strijdig gebruik onder de Omgevingswet.

Huidige situatie

Binnen het cluster handhavingsjuristen van 8 fte is op dit moment een functie vacant, vanwege zwangerschapsvervanging. We zoeken daarom een ervaren tijdelijke inhuurkracht om te zorgen voor continuïteit in onze werkvoorraad en het oppakken van onze prioriteiten.


Kandidaatomschrijving

Wat wordt gevraagd

We zoeken een stevige en ervaren juridisch adviseur handhaving/OOV, die (complexe) handhavingsdossiers behandelt en de juridische kwaliteit waarborgt. Het accent ligt hierbij op het gebied van openbare orde en veiligheid (drugsgerelateerde criminaliteit). Daarnaast behendelt de adviseur handhavingsdossiers op grond van de Omgevingswet. Ook adviserende taken richting bestuur en beleid kunnen tot het werkpakket behoren. We hechten veel waarde aan de verbindende kwaliteiten van de kandidaat, een oplossingsgerichte en wendbare houding en een doortastende aanpak.

Gezien de hierboven omschreven situatie zijn wij op zoek naar een hbo+/wo geschoolde kandidaat met minimaal 4 jaar relevante ervaring bij een vergelijkbare gemeente (omvang en aard vraagstukken) in de afgelopen 5 jaar.

Eisen

De kandidaat heeft een relevante juridische opleiding, minimaal op HBO+ niveau
De kandidaat heeft recente en ruime kennis en ervaring met OOV-zaken (minimaal 3 jaar in de afgelopen periode van 5 jaar) in een vergelijkbare juridische functie.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 16 %


De kandidaat werkt aantoonbaar zelfstandig en heeft ervaring met de coördinatie van de eigen werkvoorraad.
Weging: 16 %


De kandidaat heeft in de afgelopen twee jaren minimaal een 40 handhavingsdossiers uitgevoerd
Weging: 17 %


De kandidaat heeft ervaring met RX Mission en Join als relevante zaaksystemen.
Weging: 17 %


De kandidaat heeft kennis van het juridische instrumentarium onder de omgevingswet en heeft hier recent opleidingen in gevolgd.
Weging: 17 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  • Actuele en uitgebreide juridische expertise en achtergrond, met name op het gebid van OOV
  • Recente opleiding en inzicht in Omgevingswet
  • Eigenaarschap en wendbaarheid
Weging: 17 %

Interviewplanning

20-06-2024