Klantmanager Activering (WI 24-1356)

Logo van de gemeente Amstelveen met de tekst "Gemeente Amstelveen" met een rood en zwart schildembleem met daarop drie zilveren kruisen.

Aanvraagnummer: 2731
Organisatie: Gemeente Amstelveen
Locatie: Amstelveen
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 2-9-2024 t/m 31-1-2025
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 2-9-2024
Optie tot verlenging: 3 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 22-07-2024 09:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdrachtomschrijving

Vanwege zwangerschapsverlof zijn wij opzoek naar een tijdelijke Klantmanager Activering.

Iedereen die mogelijk kan werken, maar die het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Het uitgangspunt is dat iedereen naar vermogen deelneemt aan de samenleving.

Na onderzoek zien wij dat meer dan de helft van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, ontheven zijn wegens een psychische kwetsbaarheid. Vanuit de wetenschap wordt er gesproken over de wisselwerking tussen gezondheid en arbeidsparticipatie.

Participeren (werk en vrijwilligerswerk) vermindert de psychische problematiek van mensen indien er sprake is van goede ondersteuning. Inactiviteit zou een aanleiding zijn voor psychische problematiek. De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen wil zich graag inzetten om deze goede ondersteuning te bieden.

Daarom is er een pilot gestart waarin je als klantmanager activering de volle aandacht geeft aan klanten met psychische problematiek.

Hiervoor ga je veelvoudig met klanten in gesprek en probeer je hen te coachen, te m otiveren en te activeren richting (maatschappelijke) participatie.

In dit project zal samengewerkt worden met een GGZ instelling en collega’s vanuit Sociaal team en word je ondersteund door een trajectbegeleider GGZ. Je bestand bestaat uit circa 50 klanten.

De opdracht loopt tot en met 31 januari 2025 met een opzegtermijn van 1 maand van beide kanten.
Er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.Kandidaatomschrijving

Competenties:

 • Inlevingsvermogen
 • Coachen
 • Communicatieve vaardigheden motiverende gespreksvoering
 • Relativeren
 • Stressbestendig


 • Een afgeronde HBO opleiding

 • Ervaring met het coachen en begeleiden van klanten in de rol van Klantmanager activering

 • E rvaring of affiniteit met GGZ/psychische problematiek


Eisen

Opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde Hbo opleiding. Werkervaring als klantmanager activering
Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als Klantmanager (sociale) activering opgedaan in de afgelopen 4 jaar.
Referentie vereist
Systeemkennis
Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring met Suite4SociaalDomein opgedaan in de afgelopen 2 jaar. (noteer in cv bij welke werkgever deze ervaring is opgedaan)
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
 • VOG
 • Gegevens crediteuren
 • Verklaring van geheimhouding en integriteit

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %

Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 1 jaar werkervaring als klantmanager doelmatigheid opgedaan in de afgelopen 4 jaar.
Weging: 20 %

Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 2 jaar ervaring met het begeleiden van klanten met ggz/psychische problematiek in de afgelopen 4 jaar.
Weging: 20 %

Opleiding
Op CV aantoonbaar een afgeronde HBO opleiding in de richting van SJD of Social Work (MWD)
Weging: 10 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
 • Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
 • Competenties voor deze uitvraag.
 • In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken worden gevoerd op het raadhuis van Gemeente Amstelveen op woensdag 24 juli tussen 10:30 en 16:00 uur .
De kandidaat dient op deze datum beschikbaar te zijn.

Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.