Kwartiermaker Energietransitie-ondernemers

Logo van gemeente zoetermeer met een gestileerd blauw boompictogram boven de tekst "gemeente zoetermeer" in grijs.

Aanvraagnummer: 2477
Organisatie: Gemeente Zoetermeer
Locatie: Zoetermeer
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: €120 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 08-07-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!


Opdracht

Op kantorenlocaties en bedrijventerreinen liggen nog verschillende kansen om bij te dragen aan de energietransitie. Die we willen benutten en om dat soepel te laten verlopen, zoeken wij een ervaren kwartiermaker energietransitie gericht op ondernemers. Heb jij ervaring als kwartiermaker, affiniteit met duurzame energie en wil je je daarin verdiepen? Kom dan werken bij de gemeente Zoetermeer!

Als kwartiermaker energietransitie draag je zorg voor het opstellen en implementeren van ons energiebeleid met focus op kantoren en bedrijventerreinen. Dit is een uitwerking van het programma Energietransitie 2023 – 2026. Je werkt nauw samen met diverse stakeholders, waaronder overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties om de energiedoelstellingen in het bedrijfsleven te realiseren. Daarbij heb je oog voor koppelkansen tussen verduurzamingsmogelijkheden en de opgave om de bestaande locaties voor bedrijven en kantoren beter te benutten. Het beleid biedt handvatten voor accountmanagement om ondernemers te ondersteunen in de energietransitie. Ook houd jij je bezig met bijscholing en advisering over uitvoeringsmaatregelen aan accountmanagement economie.
Verder ga jij voor de kantorenlocaties en bedrijventerreinen mogelijkheden signaleren en in beeld brengen op thema’s als circulaire economie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en net-infrastructuur i.s.m. accountmanagement en beleidsadviseur werklocaties.
Ook het onderzoeken en onderhouden van de samenwerking met de Omgevingsdienst Haaglanden op het gebied van energietransitie behoort tot jouw verantwoordelijkheden, evenals het opzetten van een energieloket voor bedrijven.

Onderstaande taken horen ook tot jouw pakket:
- je zorgt dat er een energieloket voor ondernemers komt inclusief draagvlak en plan voor continuering;
- je zorgt dat er een routekaart / plan van aanpak komt voor verduurzaming bedrijven; hoe en op welke manier gaat de gemeente hen komende jaren ondersteunen, stok & wortel;
- je zorgt voor actieve kennis opbouw en borging binnen team economie.


Vereisten / knock-out criteria

1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.);
2. Een maximaal uurtarief van €120,- inclusief fee Flextender en reiskosten woon/ werk en exclusief BTW;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider/ Adviseur met verduurzamingsopgave van het bedrijfsleven;


Gunningscriteria

4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement en stakeholdermanagement bij een gemeente (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen, benoem hiervan een voorbeeld in het cv (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als kwartiermaker op het gebied van verduurzamen van bedrijventerreinen (30 punten);
7. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding, in de richting van (duurzame) energie, milieukunde of bestuurskunde (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Benodigd aantal professionals:

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 11 juli 2024 van 09:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.