Programmamanager Gebiedsinvesteringen

Logo van de provincie Groningen met een gestileerd wapen geflankeerd door twee leeuwen, in blauwe en witte kleuren, met de naam in oranje aan de rechterkant.

Aanvraagnummer: 1747
Organisatie: Provincie Groningen
Locatie: Provincie Groningen
Uren per week: 0-40 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Groningen
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.


Opdracht:

De opdracht bestaat uit onder andere de volgende taken:

 1. Uitwerken/afronden kaders (subsidieregelingen, investeringsreglement etc.) voor de gebiedsinvesteringen
 2. Zorgdragen voor de totstandkoming van een bestuursakkoord tussen de provincies Groningen en Fryslân
 3. Uitwerken en inrichten organisatie ontzorgingsteam
 4. Borging van de gebiedsinvesteringen in de provinciale organisatie
 5. Voorbereiden van de contracten met uitvoeringsorganisaties, onder andere Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voor het verstrekken van de subsidies en Fonds Nieuwe Doen voor het verstrekken van leningen
 6. Periodieke afstemming over de voortgang in de regionale werkgroep PAWOZ-Eemshaven
 7. Periodieke afstemming met het ministerie EZK over de voortgang, eventuele knelpunten en voorgestelde wijzigingen van het Regioplan
 8. Ontzorgen van initiatiefnemers van gebiedsinvesteringen bij het structureren van de projecten en de voorbereidingen van subsidie en leningsaanvragen.
 9. Borging voortgang uitvoering regioplan en zorgdragen voor eventuele tussentijdse aanpassingen aan het plan en/of bijbehorende regelingen
 10. Opzetten en uitwerken regioplan voor tweede tranche
 11. Monitoren voortgang Regioplan en daar waar nodig het Regioplan in overleg met de werkgroep PAWOZ en EZK updaten.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en operationaliseren van dergelijke financieringsconcepten;
2. Aantoonbare werkervaring als programmamanager bij een overheid, waarin wordt samengewerkt met het Rijk, provincie en gemeenten;


Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager in vergelijkbare trajecten (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van bestuurlijke samenwerkingsakkoorden (20 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met relevante financiële instrumentaria, zoals benoemd bij de opdracht (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie (10 punten).

Voor kandidaten/bureaus: Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Voor deze functie geldt een richtlijn van €125,00 per gewerkt uur exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, in overleg.


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 6 juni 2024, 9.00-12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 5 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.