Projectleider Gemeenschappelijk Landbouwbeleid POP3 en GLB-NSP

Logo van provincie utrecht met links een gedetailleerd wapen en rechts de naam "provincie utrecht" naast twee rode vierkantjes.

Aanvraagnummer: 2512
Organisatie: Provincie Utrecht
Locatie: Provincie Utrecht
Uren per week: 24-32 per week
Tarief: €130 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 3 maal 8 maand(en)
Sluitingsdatum: 09-07-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.


Opdracht

De komende maanden moeten een aantal onderdelen vanuit het POP3 en GLB-NSP programma worden opgepakt en uitgewerkt.

De volgende werkzaamheden zijn voorzien:

 • Je werkt binnen het team GLB-NSP aan de uitvoering van de regelingen;
 • Je draagt zorg voor de vertaling van de GLB-maatregelen (EU-regelgeving) naar provinciale openstellingsbesluiten en het inregelen van deze besluiten door RVO. Hierbij los je knelpunten op en stem je af met beleidsadviseurs en de bestuurder;
 • Je draagt zorg voor een heldere communicatie gericht op de doelgroep, onder meer via de provinciale website, persberichten en voorlichtingsbijeenkomsten;
 • Je stemt af met het POP3 subsidieloket die de subsidies van POP3 afhandelen (tot en met 2025) en met RVO die de subsidies van het GLB afhandelen (van 2023 tot en met 2027);
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor de interne- en externe afstemming van een aantal openstellingen (RVO, provincie, Regieorganisatie GLB);
 • Je bewaakt de juridische kwaliteit van de Verordening GLB-subsidies en alle openstellingsbesluiten;
 • Je draagt zorg voor interpretatiekwesties bij de toepassing van regelgeving;
 • Je zorgt voor de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Je beheert de programmabudgetten;
 • Je levert een bijdrage aan zowel planning en control als aan monitoring en evaluatie ;
 • je levert een bijdrage aan de programmering van het GLB (hoe provinciale doelen met behulp van GLB-subsidies gerealiseerd kunnen worden).


Vereisten / knock-outcriteria

1. Uurtarief maximaal € 130 exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met subsidieprocessen en de juridische aspecten daarvan;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement;


Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van regelingen en subsidies (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering bij (of in opdracht van) een overheid in de afgelopen 7 jaar (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering in en over de agrarische sector (bij een overheid of adviesbureau) in de afgelopen 7 jaar (25 punten);
7. Aantoonbare kennis van de GLB-maatregelen (10 punten);


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.


Benodigd aantal professionals

1 (duo). Het is een optie om de werkzaamheden door meerdere medewerkers te laten uitvoeren. In dat geval ontvangen wij graag een CV van de in te zetten medewerkers, met een beschrijving van de rolverdeling naar taken en inzet.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk: ja


Planning


De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 15 juli 2024 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.