Projectleider Vastgoed Informatie Systeem fase 1

Logo van de Gemeente Barneveld, met een gestileerde groene kippenkop naast de tekst "gemeente Barneveld" in oranje.

Aanvraagnummer: 2726
Organisatie: Gemeente Barneveld
Locatie: Barneveld
Uren per week: 8-16 uur per week
Tarief: €120 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-09-2024
Optie tot verlenging: Ja, per kwartaal
Sluitingsdatum: 09-08-2024 23:59

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

Projectopdracht deel 1 (vooronderzoek en marktverkenning):

Gemeente Barneveld wil het ontwikkelingen en exploiteren van haar vastgoed verder professionaliseren door de aanschaf van een vastgoedinformatiesysteem (VIS). Het VIS moet voorzien in de professionalisering van administratief-, relatie- en technisch beheer en ontwikkel- vernieuwings- en verduurzamingsopgaven. De gemeente Barneveld zoekt een Projectleider die de organisatie met inhoudelijke kennis kan begeleiden in het uitvoeren van een vooronderzoek en een marktonderzoek waarvan de uitkomsten als basis kunnen dienen voor deel 2 van het project dat bestaat uit het maken van een plan van aanpak, het houden van een aanbesteding, de implementatie en nazorg van een of meer softwareoplossingen.

De opdracht wordt uitgevoerd met ondersteuning van diverse gemeentelijke adviseurs zoals de accountmanagers, assetmanager, projectleiders, medewerker vastgoedsturing,  informatieadviseur, inkoop-, (GEO)informatie-, financieel en vakinhoudelijke adviseurs en stakeholders vanuit het werkveld zoals CT-lid, belanghebbende teamleiders, beheerspecialisten en gebruikers.

Resultaten van de opdracht:

 1. Vooronderzoek
  Een rapport op basis waarvan deel 2 van het project kan worden uitvoeren. Aan de volgende onderdelen moet hierin aandacht worden besteed:
 • inventarisatie van de huidige stand van zaken
 • welke beheerdoelen en -processen moeten met de aan te schaffen softwareoplossing(en) worden ondersteund
 • aan welke randvoorwaarden t.a.v. vakinhoudelijk wet- en regelgeving, standaarden, gemeentelijk beleid t.a.v. ontwikkeling, eigendom en exploitatie van maatschappelijk vastgoed en informatievoorziening moet(en) de oplossing(en) voldoen
 • welke samenhang heeft/hebben deze softwareoplossing(en) met andere in de organisatie gebruikte software en hoe ziet daarbij de ICT-architectuur eruit
 • wat zijn naast de het in gebruik nemen van de nieuwe software eventuele samenhangende veranderingen en taken die nodig zijn (bijvoorbeeld vergroten bepaalde kennis en vaardigheden, toevoegen van nieuwe rollen, functioneel beheer, procesbepaling en -begeleiding)
 1. Marktverkenning
  Resultaten van een uitgevoerde marktverkenning waarin is onderzocht welke oplossingen leveranciers bieden en waarmee meer input is verkregen voor een programma van eisen
 • wat zijn de mogelijke inkoopscenario's
 • globale inschatting van de eenmalige en structurele kosten
 • programma van eisen
 • de uitkomst van eventueel te nemen beslissingen
 1. Functioneel beheerder
  • vaststellen profiel
  • bepalen inpassing functie/rol
  • organiseren aanstelling
 2. Opdrachtgever, CT-lid, teamleider(s) en medewerkers zijn:
  • op de hoogte gebracht van de vakinhoudelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op te maken keuzes en gebruik van de nieuwe software
  • hebben door gesprekken hun bijdrage geleverd aan de inhoud van het rapport
  • meegenomen in en geadviseerd over eventuele besluitvorming en de definitieve inhoud van het rapport en de genomen besluiten
 1. Levert, samen met de opdrachtgever, een programma van eisen en projectopdracht op voor het vervolg en draagt deze over aan de projectleider van deel 2. Bij wederzijdse tevredenheid kan je dit mogelijk ook zelf zijn.

Verantwoordelijkheden

Zie opdrachtomschrijving


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf medio september 2024 tot en met 28 februari 2025 voor 8-16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

HBO werk- en denkniveau Ervaring met de processen en dataverwerking rondom ontwikkeling, eigendom en exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Ervaring met en kennis van het vak van projectleider. Te onderbouwen met Prince2, IPMA en/of Agile Scrum en/of vergelijkbare opleidingen en certificaten. Sterk ontwikkelde vaardigheden op het gebied van communicatie en stakeholdermanagement. Om te borgen dat ieders verwachtingen goed worden gemanaged en dat goed onderbouwde keuzes worden gemaakt. Ervaring met aan informatievoorziening gerelateerde implementatie- en verandertrajecten. Kennis van informatievoorziening binnen de lokale overheid. Voert aanwijsbaar, regelmatig en recent vergelijkbare opdrachten uit

Vakinhoudelijk Is bekend met beleid, ontwikkelingen en processen in het vakgebied van ontwikkeling, eigendom en exploitatie van maatschappelijk vastgoed binnen een gemeentelijke overheid. Is bekend met wet- en regelgeving, standaarden in het vakgebied van ontwikkelingen, eigendom en exploitatie van (maatschappelijke) vastgoed Is bekend met software oplossingen op het gebied van vastgoed ontwikkeling, eigendom en exploitaite. Kan vanuit zijn of haar kennis en ervaring op het gebied van vastgoed informatie systemen en maatschappelijk vastgoed een programma van eisen opstellen waarin onder andere alle behoeftes van de verschillende stakeholders zijn geborgd. Is in staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau gemeentelijke medewerkers mee te nemen in en te adviseren over de huidige ontwikkelingen, mogelijkheden en keuzes die voor de aanbesteding genomen moeten worden In staat om het resultaat op te leveren, onafhankelijk van eventuele leveranciers of bedrijven die in fase 2 mee kunnen doen aan de aanbesteding(en)

Je voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe. Je neemt in het CV het privé e-mailadres en mobiele telefoonnummer op. De kennismakinggesprekken vinden fysiek op het gemeentehuis plaats. De kandidaat die wordt geselecteerd, wordt gevraagd een VOG te overleggen.


Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op kwaliteit (dan prijs)
Uitleg gunningscriteria

Uitleg gunningscriteria

 • Allereerst worden de eisen geverifieerd.
 • Primaire selectie is op basis van de score op kwaliteit.
 • Secundaire selectie is op basis van prijs.
 • Definitieve selectie door opdrachtgever gebeurt door beoordeling van de inschrijving op gunningscriteria kwaliteit en prijs.
 • Hieruit volgt een ranking (maximaal 3). Deze geselecteerden worden uitgenodigd voor een gesprek (Interview).
 • Aan de hand van de gespreksresultaten van de geselecteerden wordt één kandidaat geselecteerd.


Gunningscriteria Kwaliteit

20 %

Ervaring met en kennis van het vak van projectleider

20 %

Is bekend met software oplossingen op het gebied van vastgoed ontwikkeling, eigendom en exploitatie van maatschappelijk vastgoed.

20 %

Is bekend met beleid, ontwikkelingen en processen in het vakgebied van ontwikkeling, eigendom en exploitatie van maatschappelijk vastgoed binnen een gemeentelijke overheid.

20 %

Is in staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau gemeentelijke medewerkers mee te nemen in en te adviseren over de huidige ontwikkelingen, mogelijkheden en keuzes die voor de aanbesteding genomen moeten worden

20 %

HBO werk- en denkniveau


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Sterke communicatieve vaardigheden

Proactieve houding

Samenwerking


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

 • Uit de beoordeling van de gunningscriteria en prijs volgt een ranking (maximaal of 3). Deze geselecteerden worden uitgenodigd voor een gesprek (Interview).
 • Aan de hand van de gespreksresultaten van de geselecteerden wordt één kandidaat geselecteerd.
 • De interviews zullen plaatsvinden op het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 op woensdag 21 augustus 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.


Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.