Projectmanager collectieve warmte Havenfront Zeeheldenbuurt

Logo van alphen aan den rijn, met de naam in blauwe tekst met een gestileerde blauwe boog over de laatste drie woorden.

Aanvraagnummer: 2691
Organisatie: Gemeente Alphen aan den Rijn
Locatie: Alphen aan den Rijn
Uren per week: 32 tot 36 per week per week
Tarief: €130 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 08-07-2024 15:15

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Organisatie

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.


Opdracht

Heb jij een duurzaam hart? Weet jij mensen en partijen in beweging te brengen en verschillende belangen in een project te managen? Vind jij het een uitdaging om te pionieren en een project vanaf het begin los te trekken en de interne organisatie en externe partners mee te nemen in de besluitvorming? Kom dan werken bij Alphen aan den Rijn als projectmanager collectieve warmte voor Havenfront-Zeeheldenbuurt. Samen met de project- en gebiedsmanagers in Rijnhaven Oost en een enthousiast projectteam werk je aan de ontwikkeling van een kansrijk collectief warmtesysteem in dit gebied.

Dit ga je doen
Als projectmanager collectieve warmte werk je vanuit het team Projectmanagement Gebiedsontwikkeling, dat bestaat uit ruim 30 medewerkers. Binnen het team werken diverse, project- en programmamanagers, adviseurs en relatiemanagers samen aan de opgaven in het ruimtelijk domein. Je werkt binnen je eigen team en met je collega’s uit team Duurzaamheid & Economie nauw samen om de warmtetransitie in de gemeente, en meer in het bijzonder het projectgebied Havenfront-Zeeheldenbuurt een succes te maken. Vanuit het team Duurzaamheid & Economie vindt regie plaats op de warmtetransitie als geheel en worden de wijkuitvoeringsplannen “aardgasvrij” en participatietrajecten begeleid.

Samen met partners zoals woningcorporaties, de netbeheerder en onze lokale ondernemersvereniging stelden we een Transitievisie Warmte (TVW) op, waarin staat beschreven hoe onze wijken en bedrijfsterreinen van het aardgas af gaan. Jouw project collectieve warmtevoorziening Havenfront- Zeeheldenbuurt draagt bij aan de uitwerking en realisatie van deze visie. Zo is de Zeeheldenbuurt onderdeel van Verkenningsgebied Zeeheldenbuurt/Groene Dorp/Tolstraat, waarvoor de Gemeente als één van de eersten een start willen maken om dit gebied aardgasvrij te maken.

Samen met je collega’s en alle betrokken partijen, waaronder 2 ontwikkelaars in een Publiek-Private Samenwerkingsconstructie (PPS) en een woningcorporatie zet je de projectorganisatie van dit kansrijke (deel)project neer en werk je de kansrijke businesscase en het schetsontwerp uit tot een voorlopig ontwerp. Daarbij toets je de reeds gemaakte businesscase aan de markt en werk je deze verder uit.

Je bent verantwoordelijk voor de afstemming  met de projectmanager Havenfront, de gebiedsmanager Rijnhaven Oost en je collega’s uit team Duurzaamheid & Economie. Samen met hen werk je dit project uit tot een mooie ontwikkeling onder het op te stellen uitvoeringsprogramma warmtetransitie. Ook zorg je, samen met de projectmanager Havenfront en gebiedsmanager Rijnhaven Oost, voor afstemming met het bestuur en besluitvorming in college en raad. Samen met je collega’s en betrokken partijen zorg je voor draagvlak om een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas aan onze inwoners en ondernemers te kunnen bieden.

Project collectieve warmtevoorziening Havenfront en Zeeheldenbuurt
Het afgelopen jaar werkte de Gemeente, samen met de ontwikkelaars van woningbouwproject Havenfront, de woningcorporatie Woonforte (met bezit in de naast Rijnhaven Oost gelegen Zeeheldenbuurt) en de netbeheerder, aan een schetsontwerp en een businesscase voor een collectief warmtesysteem voor Havenfront en de Zeeheldenbuurt. De businesscase is door een adviesbureau doorgerekend en met alle bovenvermelde partners als kansrijk bestempeld. Momenteel vindt besluitvorming plaats over een intentieovereenkomst tussen bovenvermelde partners en de Gemeente over de vervolgfase van dit project: het toewerken naar een definitieve businesscase en ontwerp voor een collectief warmtesysteem.

Je bent verantwoordelijk voor de vervolgfase en bestuurlijke besluitvorming van dit project en je voert de regie op dit proces. Dat houdt in dat je zorg draagt voor eventuele opdrachtverstrekking aan externe partijen die een rol gaan krijgen in de uitwerking van businesscase en ontwerp, en de aansturing van die partijen. Ook ben je aanspreekpunt voor betrokkenen in de omgeving en in het gemeentehuis.

Deze vervolgfase dient uiteindelijk te leiden tot een definitief ontwerp collectieve warmte Havenfront / Zeeheldenbuurt en een ontwikkel-pad tot realisatie. Onderdeel van dit vervolg vormen:

  • Opstellen (deel)projectplan met o.a. inzicht in nodige acties, planning, kosten en inzet vanuit de organisatie/derden, afhankelijkheden, risico’s, dat leidt tot (in elk geval):
  • Voorontwerp en bij akkoord definitief ontwerp collectief warmtesysteem Havenfont Zeeheldenbuurt;
  • Toetsing Businesscase collectief systeem en opstellen van definitieve businesscase;
  • Opstellen wijkuitvoeringsplan (WUP) Zeeheldenbuurt, inclusief besluitvormingstraject;
  • Opzetten van het participatietraject in de Zeeheldenbuurt voor het op te stellen WUP, inclusief besluitvorming;
  • Aanwenden en begeleiden benodigde subsidietrajecten;
  • Aanbod /financieringsconstructie voor particuliere woning eigenaren en huurders.


Vereisten / knock-outcriteria


1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van bouwkunde/ duurzaamheid/ technische bedrijfskunde;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij of in opdracht van een (semi) overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van warmtetransitie/ duurzaamheid;


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

4. Minimaal een afgeronde wo opleiding (10 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met projecten op het gebied van collectieve warmte/ warmtetransitie, motiveer dit (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeentelijke instelling (25 punten);
7. Minimaal 1 jaar aaneengesloten werkervaring met het leiden van een project, gericht op of vergelijkbaar met het realiseren van een collectieve warmteoplossing (Een beknopte beschrijving van 1 referentieproject waaruit dat blijkt: (max 1 A4) (15 punten);
8. Een maximaal uurtarief exclusief btw, inclusief reiskosten woon – en werkverkeer (30 punten);
a) Een maximaal uurtarief tot € 100,- (30 punten);
b) Een maximaal uurtarief tussen € 100,- en €130,- (15 punten);
c) Een maximaal uurtarief hoger dan €130,- (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 3 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.


Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.