Senior beleidsadviseur jeugd-onderwijs

Logo van Veldhoven met blauwe tekst en een dessin van drie blauwe ruiten in zigzagpatroon boven de tekst.

Aanvraagnummer: 1744
Organisatie: Gemeente Veldhoven
Locatie: Gemeente Veldhoven
Uren per week: 20 per week
Tarief: €90 - €125 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 10-06-2024
Optie tot verlenging: 6 x 4 maanden
Sluitingsdatum: 03-06-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Samen met de partners binnen het jeugd- en onderwijsdomein zoals het onderwijs, de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin, diverse vrijwilligersorganisatie, jeugdigen en ouders is het uitvoeringsplan ‘Focus op alle Jeugd 2024 – 2025’ opgesteld. In dit uitvoeringsplan is aan de hand van een vijftal actielijnen weergegeven welke activiteiten er de komende twee jaar ingezet, voortgezet en/of uitgebreid gaan worden met als doel de jeugdigen in Veldhoven gezonder, veiliger en gelukkiger te laten opgroeien. Deze actielijnen zijn:

1. Kansengelijkheid: Alle jeugdigen kunnen hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

2. Opgroeien: Alle jeugdigen kunnen gezond en veilig opgroeien.

3. Meedoen: Alle jeugdigen kunnen meedoen aan de maatschappij.

4. Leefomgeving: De inrichting van de fysieke leefruimte sluit aan bij de behoeftes van jeugdigen.

5. Participatie: Jeugdigen en hun ouders hebben een vaste stem in onze beleidsontwikkeling en uitvoering

Momenteel zijn wij op zoek naar een senior beleidsadviseur die fungeert als overal kartrekker van het begin dit jaar vastgestelde uitvoeringsplan. De werkzaamheden bestaan uit het aansturen en monitoren van de actielijnen uit het uitvoeringsplan, het voorbereiden en voorzitten van zowel de in- en externe werkgroep als de stuurgroep. Het monitoren van de stand van zaken van de diverse actielijnen en bijsturen waar nodig.

Binnen deze opdracht ben daarnaast inhoudelijk verantwoordelijk voor:

- E en nadere verkenning van de actielijn kansengelijkheid en het opstellen van een plan van aanpak met gezamenlijke activiteiten die hieraan moeten bijdragen.
-
Een nadere verkenning van de actielijn participatie waarbij je een plan van aanpak opstelt met activiteiten om het onderwerp jongerenparticipatie te borgen
- Hervormingsagenda jeugd. Lid van de op te richten interne werkgroep die aan de slag gaat met het opstellen van een implementatieplan voor de lokale uitrol van de hervormingsagenda jeugd.
-Aansluiting onderwijs – Jeugdhulp Taak in de inkoopregio ‘Tien voor de jeugd’, samen met een van de andere beleidsadviseurs uit de regio. Aansluiting zoeken met de lokale partners.

kadernota-jeugd-2017.pdf (veldhoven.nl)
uitvoeringsplan-focus-op-alle-jeugd-2024-2025.pdf (veldhoven.nl)Kandidaatomschrijving

Je bent perfect voor deze functie als jij:

- Ruime gemeentelijke ervaring hebt op het gebied van jeugd- en onderwijsbeleid;

- kennis hebt van de huidige opgaven en ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp;

- Een verbinder, netwerker, teamplayer en aanpakker bent;

- Je goed zelfstandig kan werken en initiatiefrijk bent;

- Je verbaal en schriftelijk helder en overtuigend kan communiceren.

Gewenste competenties:
- Flexibiliteit;
- Ondernemingszin;
- Inlevingsvermogen;
- Doorzetter;
- Teamplayer;
- Betrokken;
- Nauwkeurig.

Is de aangeboden kandidaat een ZZP-er? Indien de kandidaat een ZZP-er is, dan graag dit melden.
Het contract loopt dan via Haert.Eisen

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Veldhoven
Onze algemene inkoopvoorwaarden zijn leidend en van toepassing.
G-Rekening
De opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van een G-rekening (indien het bureau geen G-rekening heeft is dit een reden om niet door te mogen). Voor ZZP'ers geldt een G-rekening niet. Die kunnen derhalve op deze vraag ja antwoorden.
VOG
Inzet alleen na overleg van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %


Opleidingsniveau
Minimaal opleidingsniveau: Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau.
  • HBO (10 %)
  • HBO+/WO (15 %)
Weging: 15 %


Werkervaring
Hoeveel jaar werkervaring: minimaal 3 jaar werkervaring als senior beleidsadviseur binnen het sociaal domein bij voorkeur taakveld jeugd/onderwijs
  • Minder dan 3 jaar werkervaring (5 %)
  • Meer dan 3 jaar werkervaring (10 %)
Weging: 10 %


CV
Het CV wordt beoordeeld op volledigheid en duidelijkheid inzake de beschrijving van werkervaring.
Weging: 25 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
In de gesprekken zal nadrukkelijk stil gestaan worden bij de match met de opdracht en het team.

Weging: 25 %

Interviewplanning

Vanaf 3 juni worden de gesprekken gevoerd.