Senior boekhoudkundig medewerker

Logo van Katwijk met gestileerde blauwe golven boven de naam, geschreven in donkerblauwe letters.

Aanvraagnummer: 1755
Organisatie: Gemeente Katwijk
Locatie: Gemeente Katwijk
Uren per week: 32-36
Tarief: Geen maximum
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 1 jaar
Sluitingsdatum: 02-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Met ruim 67.000 inwoners vormt Gemeente Katwijk een krachtige gemeentelijke organisatie en is zij tegelijk in staat om dichtbij en samen met de inwoners van de vier kernen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg te werken aan de kwaliteit van werken, wonen en leven. Meer informatie is te vinden op www.katwijk.nl.


Verantwoordelijkheden

De ambtelijke organisatie van de gemeente Katwijk is onderverdeeld in verschillende clusters en zelforganiserende units. Je maakt onderdeel uit van het cluster financiën en team administratie beheer A. De financiële administratie vormt het fundament van een goed functionerende financiële huishouding van de gemeente. Een betrouwbaar financieel beheerproces is essentieel. Beheer A bestaat uit collega’s die groeien in hun functie en verder door ontwikkelen op het vakgebied. Als ervaren financieel controller coach/ begeleid je je collega’s en voer je een breed en afwisselend takenpakket uit waarbij je kunt denken aan:

  • Het uitvoeren van diverse financiële handelingen, zoals het verwerken van memoriaalboekingen, aansluitingen maken van de sub-administraties, betalingen, verplichtingen, onderhouden van o.a. activa en het verzorgen van Btw-aangiftes en Iv3-aangiftes.
  • Het opstellen van cijfermatige overzichten en financiële rapportages en je levert een bijdrage aan de inrichting van de administratie en de verbeteringen in werkwijzen, methoden en technieken;
  • Het assisteren bij de planning- en control cyclus, bijvoorbeeld door het inlezen van begrotingen, begrotingswijzigingen en het verzamelen van gegevens voor de jaarrekening en accountantscontroles.

De komende periode stapt gemeente Katwijk over op een nieuw financieel systeem. Je wordt gevraagd met collega’s mee te denken over o.a. de inrichting van de administratie, rapportage- en controle mogelijkheden, werkprocessen, autorisaties, scannen van facturen, datauitwisseling, inlezen bankontvangsten- en betalingen, facturatie, BTW/BCF, WKR etc.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf begin juni 2024 tot en met eind november 2024 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de start- en einddatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Welk type overeenkomst is op de kandidaat van toepassing? (Overeenkomst inhuur arbeidskrachten, tussenkomst ZZP’er of (modelovereenkomst) met ZZP’er?)

Wie is tekenbevoegd (naam en functie)?


Prijs (eisen)

Maximaal: € 95,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

20 %

De kandidaat beschikt over een succesvol afgeronde opleiding als bedrijfsadministrateur en een certificaat voor moderne bedrijfsadministratie (MBA)

30 %

De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als boekhoudkundig medewerker, financial controller of vergelijkbaar in een gemeentelijke organisatie.

15 %

De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met inrichting / verbetering administratie bij ten minste 2 verschillende organisaties.

20 %

De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met het opzetten en implementeren nieuw financieel systeem bi ten minste twee gemeentelijke organisaties

15 %

De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar met de volgende programma’s: K2F en TIM


Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

1. Proactieve en enthousiast
2. Dienstverlenend / hands-on mentaliteit
3. Resultaatgericht;
4. Professionaliteit;
5. Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen.

De cv’s worden beoordeeld op de Kwaliteit (eisen) die hierboven zijn benoemd in de (offerte)aanvraag. Dit zijn de minimumeisen/knock-outcriteria. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor stap 2. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie van cv’s

Bij stap 2 worden de punten/percentage(s) toegekend. Per gunningscriterium (wens) staat de (maximaal) te behalen score/percentage aangegeven. Indien aan alle “Gunningscriteria (wensen)” wordt voldaan zal de totaal te behalen score (100%) worden gegeven. Als er een bepaalde wens niet (geheel) voldoet zal er voor die wens geen (volledige) score worden toegekend. Het voldoen aan de wens(en) moet duidelijk uit het cv blijken.

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. De tien (10) kandidaten die het beste scoren worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De opdrachtgever streeft ernaar drie (3) kandidaten uit te nodigen voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Interview

In het interview wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het interview wordt gevoerd door twee of meerdere vertegenwoordigers van de opdrachtgever. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de gemeente Katwijk het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.
Opdrachtgever behoudt het recht om (de opdracht) niet te gunnen.