Senior juridisch adviseur APV/Bijz. wetten

Logo van Apeldoorn met een groen gestileerd bladdessin naast het woord "Apeldoorn" in groen lettertype.

Aanvraagnummer: 1622
Organisatie: Gemeente Apeldoorn
Locatie: Gemeente Apeldoorn
Uren per week: 32 - 36
Tarief: €95 - €105 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: twee (2) keer drie (3) maanden
Sluitingsdatum: 31-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Als senior juridisch adviseur APB/Bijz. wetten kom je bij de afdeling Preventie Toezicht en Handhaving te werken in een gezellig, compact team (3 juristen), waar de lijntjes kort zijn en de vaart er goed in zit.

Je krijgt de kans om je te ontwikkelen op en te specialiseren in de handhaving van de APV en bijzondere wetten. Je werkt aan dossiers die altijd actueel zijn en met maatschappelijke impact.

De functie kent veel afwisseling, zowel in onderwerpen als in werkzaamheden.

Je draagt bij aan een veiliger en leefbaar Apeldoorn, waar tegen overtredingen wordt opgetreden, maar altijd met ook voor de menselijke maat.


Verantwoordelijkheden

Als senior juridisch beleidsadviseur:

• pak je een stevige positie in het totale gemeentelijk krachtenveld en durf je met overtuiging en lef te adviseren. Je pakt complexe handhavingsdossiers op;

• adviseer je het bestuur, over integrale en strategisch bestuurlijk juridische vraagstukken op het gebied van de APV/bijzondere wetten met een complex karakter;

Verdere werkzaamheden en skills:

 • (juridisch) schrijven: van voornemens, besluiten, beleid
 • (juridisch) lezen: tegenlezen van stukken van collega’s, nieuwe juridische ontwikkelingen meenemen in je overwegingen
 • Juridische vertaling zodat collega’s en inwoners die minder juridisch onderlegd zijn, het ook begrijpen
 • Gedegen kennis van de Awb, de Apv en de bijzondere wetten en de actuele jurisprudentie
 • Tactvol, bijvoorbeeld in de samenwerking met collega’s van andere afdelingen met andere (tegengestelde) belangen
 • Verantwoordelijkheid: je draagt de verantwoordelijkheid voor je eigen zaken en moet kunnen uitleggen wat je waarom en wanneer hebt gedaan
 • Flexibiliteit: overtredingen laten zich niet plannen, soms moet je je planning omgooien om te zorgen dat zaken met (meer)prioriteit op tijd af komen
 • Communicatie: je brengt soms een vervelende boodschap naar inwoners en ondernemers. Toch wil je in communicatie met hen constructief blijven.
 • Bestuurlijke antenne: in sommige gevallen kan een zaak gevoelig liggen en dan is het belangrijk om tijdig de afstemming te zoeken met de verantwoordelijke bestuurders.
 • O ok doe je aan meedenken en schrijven op het gebied van APV/bw bij nieuw beleid of projecten.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar tussen 24 juni 2024 en 1 juli 2024 voor een periode van zes (6) maanden voor 32 - 36 uur per week. De inschrijver dient aan te geven op welke datum de kandidaat daadwerkelijk met de werkzaamheden kan starten en voor hoeveel uur de kandidaat beschikbaar is. Dat wordt dan de ingangsdatum van de inhuurovereenkomst. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee (2) keer drie (3) maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

1. U voegt een cv inclusief motivatiebrief van maximaal 5 pagina's A4 toe. Bij overschrijding van het maximumaantal pagina's wordt het gedeelte dat deze overschrijding betreft terzijde gelegd en zal de beoordeling en de daaruit voortvloeiende score slechts gebaseerd zijn op het maximum gestelde aantal A4's.

2. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen het vakgebied. Voornoemde dient te blijken uit het ingediende cv.

3. De kandidaat heeft een afgeronde WO-/masteropleiding rechtsgeleerdheid, bij voorkeur afgestudeerd op het bestuursrecht. Voornoemde dient te blijken uit het ingediende cv.

4. De kandidaat werkt minimaal 2 à 3 dagen op het Stadhuis in Apeldoorn. De inschrijver gaat akkoord met het gestelde.

5. De kandidaat dient binnen 8 weken na aanvang werkzaamheden een VOG-P te overleggen. De VOG-P mag niet ouder zijn dan zes maanden.

6. De inschrijver mag maximaal 3 kandidaten aanbieden. Per kandidaat dient een aparte inschrijving ingediend te worden. De inschrijving kan tot 31 mei 17.00 uur ingediend worden. Indien er onverhoopt toch meer dan drie kandidaten door dezelfde inschrijver worden ingediend, zullen enkel de eerste drie (op volgorde van binnenkomst) in behandeling genomen worden.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 20 %
Gewicht van kwaliteit : 80 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

25 %

1. De kandidaat heeft drie of meer jaren relevante werkervaring bij een overheidsinstantie en/of grotere gemeente (100.000+ gemeente). Beoordeling: - de kandidaat beschikt over minder dan drie jaren relevante werkervaring (0 punten) - de kandidaat beschikt over drie of meer jaren relevante werkervaring bij een overheidsinstantie (3 punten) - de kandidaat beschikt over drie of meer jaren relevante werkervaring bij een grotere gemeente (100.000+ gemeente) (5 punten)

45 %

2. De kandidaat heeft gedegen kennis van het vakgebied (de Awb, de Apv en de bijzondere wetten en de actuele jurisprudentie). Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende CV + korte motivatie. Beoordeling: - Onvoldoende (1 punt); - Matig (2 punten); - Voldoende (3 punten); - Ruim voldoende (4 punten); - Goed (5 punten).

10 %

3. De kandidaat voldoet aan de functie-eisen die zijn gesteld in het functieprofiel. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende CV + korte motivatie. Beoordeling: - Onvoldoende (1 punt); - Matig (2 punten); - Voldoende (3 punten); - Ruim voldoende (4 punten); - Goed (5 punten).

10 %

4. De kandidaat heeft ervaring met zaaksystemen zoals Djuma of vergelijkbaar. Beoordeling: - de kandidaat heeft geen ervaring met zaaksystemen (0 punten) - de kandidaat heeft ervaring met zaaksystemen vergelijkbaar met Djuma (3 punten) - de kandidaat heeft ervaring met het zaaksysteem Djuma (5 punten)

10 %

5. De kandidaat heeft ervaring met Centric Leefomgeving (CLO). Beoordeling: - De kandidaat heeft geen ervaring met CLO (0 punten); - De kandidaat heeft ervaring met CLO (5 punten).


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 95,00
Maximaal: € 105,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De onderstaande competenties worden getoetst tijdens het interview:

 • analytisch vermogen
 • visie
 • omgevingsbewustzijn
 • overtuigingskracht
 • samenwerken
 • stressbestendigheid
 • oplossingsgerichtheid
 • bestuurlijke sensitiviteit

Beoordeling:
De kandidaat wordt op alle competenties in totaal beoordeeld. Hiervoor kan een kandidaat maximaal 5 punten krijgen.
- voldoet (bijna) niet aan competenties (0 punten)
- voldoet voldoende aan competenties (3 punten)
- voldoet (nagenoeg) volledig aan competenties (5 punten)


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 11 juni 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.