Senior juridisch adviseur Grondzaken (Nieuw Legmeer) – PNL24-1358

Logo van de gemeente Amstelveen met de tekst "Gemeente Amstelveen" met een rood en zwart schildembleem met daarop drie zilveren kruisen.

Aanvraagnummer: 2729
Organisatie: Gemeente Amstelveen
Locatie: Amstelveen
Uren per week: 32 per week
Tarief: €125 per uur
Duur van de opdracht: 5-8-2024 t/m 1-8-2025
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 5-8-2024
Optie tot verlenging: 6 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 22-07-2024 09:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdrachtomschrijving

Amstelveen en Aalsmeer staan de komende periode voor een forse opgave. In Aalsmeer is een aantal grotere woningbouwprojecten in voorbereiding. Daarnaast wordt gezien de dynamiek in de Metropool Regio Amsterdam verdere groei verwacht. Het groene karakter van de gemeentes wordt gewaardeerd, het voorzieningenniveau is hoog. Schiphol geeft serieuze beperkingen en bereikbaarheid is als vanzelfsprekend een hot issue. Amstelveen gaat de komende 10 jaar fors ontwikkelen, er zijn veel binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten en er wordt gewerkt aan de verbreding van de A9.


De afdeling Nieuw Legmeer/BTAZ, onderdeel van het fysiek domein, werkt voor de uitvoeringsorganisatie Amstelveen en Aalsmeer. Binnen deze afdeling werken projectmanagers, planeconomen & juristen grondzaken, adviseurs omgevingsplannen & vergunningen, omgevingsbeleid en economie & duurzaamheid.
Het bestaande bedrijventerrein Legmeer wordt getransformeerd naar een woon-werkwijk met 4.400 woningen. Het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid wordt gecreëerd om bestaande bedrijven ruimte te geven als nieuwe bedrijfslocatie. Op dit moment wordt gewerkt aan een business case voor de ontwikkelingen en worden met grondeigenaren gesprekken gevoerd om tot anterieure afspraken te komen.

Voor de afdeling Nieuw Legmeer/BTAZ zijn wij op zoek naar een senior juridisch adviseur (grondzaken). De opdracht is vanaf 5 augustus 2024(of een nader overeen te komen datum) voor minimaal een jaar en er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend. Kandidaten met een beschikbaarheid tussen 32 - 36 uur per week zijn welkom om te reageren. Wij kiezen voor inhuur vanwege specifieke werkzaamheden voor Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) en de gebiedstransformatie Legmeer.


Kandidaatomschrijving

 • Heeft een voor de functie relevante afgeronde WO-opleiding rechten.
 • Heeft minimaal 10 jaar werkervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling en grondzaken en heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van voorovereenkomsten (intentieovereenkomsten) en anterieure overeenkomsten.
 • Heeft up-to-date kennis van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van grondtransacties, bestemmingswijzigingen en wettelijk kostenverhaal.
 • Heeft gevoel voor gebiedsontwikkeling en alle facetten die daarbij komen kijken, zoals inzicht in de belangen van marktpartijen, inzicht in alle onderdelen van het proces van planontwikkeling, ruimtelijke procedures, civiel technische werkzaamheden en de realisatie van het bouwplan.
 • Heeft ervaring met gebiedstransformaties en het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.
 • Beschikt over basiskennis van de totstandkoming van grondprijzen en wettelijk kostenverhaal en kan hierover inhoudelijk sparren met de planeconoom en de marktpartij.
 • Heeft ervaring met bestuurlijke besluitvorming en het adviseren in een politiek bestuurde organisatie.
 • Heeft goede onderhandelingsvaardigheden, strategisch inzicht en bent ervaren in het voeren van onderhandelingen.
 • Heeft een pragmatische en oplossingsgerichte instelling met als oogmerk meerwaarde voor partijen aan beide zijden van de onderhandelingstafel.

De senior juridisch adviseur grondzaken functioneert zelfstandig en is allround; heeft een stevige persoonlijkheid die snel zijn/haar weg door de organisatie vindt om informatie te vergaren. Hij/zij werkt in projectgroepen intensief samen met de projectmanager en de planeconoom. Hij/zij is in staat om tegenwicht te bieden aan projectmanagers, wederpartijen en bestuurders en je hebt gevoel voor het werken in een politiek bestuurde organisatie. De functie brengt veel persoonlijke contacten met zich mee, zowel intern als extern. Je beschikt over uitstekende contactuele- en onderhandelingsvaardigheden en je kunt je goed uitdrukken in woord en geschrift.


Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Onderhandelen
 • Analytisch vermogen
 • Samenwerken
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Zelfstandigheid
 • Organisatiegericht
 • Besluitvaardigheid

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.


Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist.
Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

De AA-organisatie wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Daarom bieden wij ruimte aan iedereen en zetten wij de diversiteit van onze collega’s in om de beste resultaten te behalen voor onze organisatie en de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Talent als basis, diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan al onze vacatures open voor iedereen.

Eisen

Opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde WO opleiding rechten, bestuurskunde of vergelijkbaar. Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 13 jaar als juridisch adviseur op het gebied van grondzaken bij een gemeente.
Referentie vereist

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat dient in (maximaal) een A4 gemotiveerd aan te geven wat zijn of haar drijfveren zijn en hoe hij/zij invulling denkt te geven aan de opdracht van Juridisch adviseur Grondzaken bij de gemeente Amstelveen. De brief wordt getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving. De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te zijn.
Weging: 20 %

Werkervaring
Op CV minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van voorovereenkomsten en anterieure overeenkomsten bij een gemeente in de afgelopen 10 jaar.
Weging: 20 %

Werkervaring
Aantoonbaar ervaring met gebiedstransformaties in de afgelopen 6 jaar. Leg hieronder uit waar je dit hebt uitgevoerd en hoe je dit hebt aangepakt.
Weging: 20 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
 • Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
 • Competenties voor deze uitvraag.
 • In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 30 juli 2024 tussen 10.30 en 13.30 uur. De gesprekken vinden online via Teams plaats. Indien u een kandidaat voorstelt, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is om dit tijdstip.

Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.