Senior Projectmanager ruimtelijke ontwikkeling (Nieuw Legmeer) PNL24-1359

Logo van de gemeente Amstelveen met de tekst "Gemeente Amstelveen" met een rood en zwart schildembleem met daarop drie zilveren kruisen.

Aanvraagnummer: 2732
Organisatie: Gemeente Amstelveen
Locatie: Amstelveen
Uren per week: 24 per week
Tarief: €100 - €130 per uur
Duur van de opdracht: 5-8-2024 t/m 1-8-2025
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 5-8-2024
Optie tot verlenging: 6 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 22-07-2024 09:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdrachtomschrijving

Amstelveen en Aalsmeer staan de komende periode voor een forse opgave. In Aalsmeer is een aantal grotere woningbouwprojecten in voorbereiding. Daarnaast wordt gezien de dynamiek in de Metropool Regio Amsterdam verdere groei verwacht. Het groene karakter van de gemeentes wordt gewaardeerd, het voorzieningenniveau is hoog. Schiphol geeft serieuze beperkingen en bereikbaarheid is als vanzelfsprekend een hot issue. Amstelveen gaat de komende 10 jaar fors ontwikkelen, er zijn veel binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten en er wordt gewerkt aan de verbreding van de A9.

De afdeling Nieuw Legmeer/BTAZ, onderdeel van het fysiek domein, werkt voor de uitvoeringsorganisatie Amstelveen en Aalsmeer. Binnen deze afdeling werken projectmanagers, planeconomen & juristen grondzaken, adviseurs omgevingsplannen & vergunningen, omgevingsbeleid en economie & duurzaamheid.

Het huidige bedrijventerrein wordt stapsgewijs getransformeerd naar een levendige, duurzame, kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige woon-werkwijk: Nieuw Legmeer.

Wij zoeken een stevige projectmanager voor project NIeuw Legmeer / BTAZ. Bij voorkeur een projectmanager die ervaring heeft met onderhandelingstrajecten met grondeigenaren en ontwikkelaars, bijvoorbeeld bij anterieure overeenkomsten. Een pré is kennis van de markt, ervaring in planontwikkeling van eigen grond en in het opstellen van tenderprocedures.

Voor de afdeling Nieuw Legmeer/BTAZ zijn wij op zoek naar een projectmanager ruimtelijke ontwikkeling. De opdracht is vanaf 5 augustus 2024 voor minimaal een jaar en er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend. Kandidaten met een beschikbaarheid voor  24 uur per week zijn welkom om te reageren. Wij kiezen voor inhuur vanwege specifieke werkzaamheden voor Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) en de gebiedstransformatie Legmeer.


Kandidaatomschrijving

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager bij een gemeente opgedaan in de afgelopen 13 jaar.
 • Je bent een stevige projectmanager die ervaring heeft met gebiedsontwikkeling en onderhandelingen met ontwikkelaars en grondeigenaren.
 • Een projectmanager die duidelijk communiceert en stevig aan tafel zit met partijen en bestuurders. Koersvast is en tegelijkertijd een goed ontwikkelde politieke antenne heeft en de projectteams motiveert en stimuleert in het behalen van resultaten.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Aanpassingsvermogen
 • Delegeren

Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.


Referentie
Het checken van referenties kan onderdeel zijn van de procedure. Bij de gevraagde werkervaring, onder het onderdeel ‘eisen’, is het opgeven van een referentie vereist.
Onder een referentie wordt het volgende verstaan: de naam en contactgegevens van een teamleider/leidinggevende van een recente opdrachtgever, die relevant is voor de uitgevraagde opdracht, zoals opgesteld door Gemeente Amstelveen.

VOG
Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen.

Talent als basis, diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan al onze vacatures open voor iedereen.

Eisen

Opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding. Werkervaring
Op cv aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager met het ontwikkelen van ruimtelijke projecten bij een gemeente in de afgelopen 13 jaar.
Referentie vereist

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. De kandidaat dient in (maximaal) een A4 gemotiveerd aan te geven wat zijn of haar drijfveren zijn en hoe hij/zij invulling denkt te geven aan de opdracht van projectmanager bij de gemeente Amstelveen. De brief wordt getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving. De brief dient door de kandidaat zelf geschreven te zijn.

Weging: 10 %

Opleiding
Op CV aantoonbaar minimaal een HBO diploma.
Weging: 5 %

Werkervaring
Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager ruimtelijke projecten bij een gemeente opgedaan in de afgelopen 13 jaar.
Weging: 15 %

Werkervaring
Op C.V. aantoonbare ervaring met onderhandelingen tussen grondeigenaar en de gemeente in de afgelopen 5 jaar.
Weging: 15 %

Werkervaring
Op C.V. aantoonbare ervaring met gebiedstransformatie locaties in de afgelopen 5 jaar.
Weging: 15 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
 • Verificatie van inhoud aangeboden profiel.
 • Resultaten/praktijkvoorbeelden vanuit vorige werkzaamheden.
 • Competenties voor deze uitvraag.
 • In hoeverre de kandidaat overtuigt de opdracht succesvol af te ronden.

Weging: 25 %

Interviewplanning

De top 3 van kandidaten wordt door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 30 juli 2024 tussen 10.30 en 13.30 uur. De gesprekken vinden online via Teams plaats. Indien u een kandidaat voorstelt, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is om dit tijdstip.

Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.