Strategisch Communicatieadviseur

Logo met het woord 'drachten' in dikke grijze letters met een verticale groene lijn, gevolgd door 'smallingerland' in een kleiner grijs lettertype.

Aanvraagnummer: 2692
Organisatie: Gemeente Smallingerland
Locatie: gemeente Smallingerland
Uren per week: 10 - 16
Tarief: €70 - €100 per uur
Regio: Friesland
Startdatum: 01-09-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 17-07-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Open Drachten is hét platform op het gebied van wonen, werken en recreëren in Smallingerland. Open Drachten is ontstaan vanuit wensen en behoefte van ondernemers, organisaties en de gemeente om Drachten | Smallingerland nog beter op de kaart te zetten. Niet alleen Drachten, maar ook de dorpen.

Recent is er een stuurgroep gestart met deelnemers uit verschillende sectoren en dit markeert het begin van een volgende fase. De stuurgroep gaat een belangrijke rol spelen om te komen tot een gezamenlijke visie en agenda. Met focus naar merkbare impact en doen!

De stuurgroep gaat aan de slag met het maken van strategische keuzes en het optimaal benutten en verbinden van belangrijke ontwikkelingen in Smallingerland zodat we samen met alle partners verder kunnen bouwen aan een sterk merk, het steeds zichtbaarder maken van dat merk en het creëren van stabiliteit en continuïteit in de marketing van onze mooie gemeente. Daarmee ondersteunt Open Drachten de lange termijn doelstellingen en het economisch belang van de gemeente Smallingerland.

Met het merk Open Drachten treden we nu én in de komende jaren actiever naar buiten en werken we hard om Drachten Smallingerland ook buiten de gemeente- en provinciegrenzen meer bekendheid te geven en aantrekkelijk te laten zijn voor bezoekers, (potentiële) bewoners, investeerders, (nieuwe) bedrijven en studenten.


Verantwoordelijkheden

Als strategisch communicatieadviseur ben jij verantwoordelijk voor het doorvertalen, van ontwikkelen tot uitvoeren, van de strategische doelen van Open Drachten. Hierbij kun je denken aan proposities, doelstellingen, doelgroepen etc. Dit doe je samen met het kernteam van Open Drachten, maar ook met de communicatie- en marketing collega's van onze samenwerkingspartners.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar voor een initiële periode van 12 maanden vanaf 01-09-2024 tot en met 31-08-2025 voor 10 - 16 uur per week (verhouding van kantoor/thuis werk is 40/60). Verlengen is in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk met maximaal 2 keer de initiële contractperiode. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Aantoonbare recente werkervaring als strategisch communicatieadviseur (minimaal 3 jaar).

Aantoonbaar bekend met wat er speelt in Smallingerland op gebied van wonen, werken en recreëren. Wonen in Smallingerland is een pré.


Prijs (eisen)

Minimaal: € 70,00
Maximaal: € 100,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 10 %
Gewicht van kwaliteit : 90 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

Ervaring in het ontwikkelen en begeleiden van (citymarketing) campagnes (on- en offline).

40 %

Ervaring om strategische doelen te kunnen vertalen in plannen én die ook uit te voeren.

20 %

Ervaring in het (mede) organiseren van evenementen.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

De hoogst gerankte inschrijver(s) ontvangen een uitnodiging voor het interview. Wij behouden ons het recht voor om zelf te bepalen welk aantal inschrijvers wij uitnodigen. De niet geselecteerde aanbieders ontvangen een afwijzing via deze applicatie. De intervieuws staan gepland op 22 juli a.s.

Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is, en dus daadwerkelijk voldoende aansluit op de door ons gestelde eisen en wensen, wordt de kandidaat verder beoordeeld op basis van criteria. Die criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling wordt de gunning of afwijzing aan u onderbouwd per telefoon of per e-mail en ontvangt u een afwijs- of gunningsbericht via deze applicatie.