Tester/Testautomatiseerder team Z

Logo van kvk met opvallende letters in donkergroenblauw.

Aanvraagnummer: 1733
Organisatie: Kamer van Koophandel
Locatie: KVK
Uren per week: 40 per week
Tarief: €95 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 1 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:30

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Als senior Tester/Testautomatiseerder ondersteun je het scrumteam bij het beoordelen van de softwarekwaliteit binnen Team Z. Team Z houdt zich voornamelijk bezig met de registratie van bedrijven via de Digitale WerkPlek (DWP). En we richten ons in eerste intantie op de Eenmanszaak. Momenteel gebeurt de registratie nog via een verouderde applicatie. Het doel is om een helder en nieuw registratieproces in te richten die zowel voor de Front Office medewerker als voor de ondernemer eenvoudiger, eenduidiger, sneller en minder foutgevoelig wordt. Daarnaast wordt er ook actief meegewerkt aan projecten die het totaalbeeld van de ondernemer vergroot als zij aan de balie komen om hun bedrijf in te schrijven. Team Z is een team dat begin dit jaar gestart is en bestaat uit een mix van enthousiaste interne en externe professionals.

Wat ga je doen?
Je houdt van dynamiek en je bent een stressbestendige zelfstarter. Je kunt goed prioriteiten bewaken en onder hoge tijdsdruk toch prettig blijven samen samenwerken. Je vindt het leuk om testen te automatiseren en hebt actuele kennis over testautomatisering. Je hebt ervaring met het testen van API’s frontend en werkt gestructureerd. Je communiceert over de voortgang en helpt mee bij alle voorkomende scrumtaken van het dev-ops team. Je bent ervaren in JAVA, werken met Cucumber/BDD en bent accuraat, proactief en geeft een positieve flow aan je omgeving. Je adviseert je teamleden over de testaanpak en bent het aanspreekpunt voor de kwaliteit en de uitvoering van de verschillende testsoorten. Je kunt goed samenwerken in een complex landschap en weet door jouw samenwerking en plezierige communicatiestijl de gestelde doelen te behalen. Je houdt overzicht in een complex applicatiedomein.

Wat vragen wij?
- Minimaal 5 jaar ervaring in het werken in een DEV-ops team;
- Minimaal 5 jaar ervaring met Cucumber/BDD;
- Minimaal 5 jaar ervaring met het testen van Restful API’s;
- Minimaal 5 jaar ervaring in het testen van Camunda /BPM;
- Aantoonbare ervaring met GIT, Kubernetes, Gitlab pipelines;
- Minimaal 5 jaar ervaring in het gebruiken van REST-Assured, Junit, Selenium Webdriver;
- Analytisch sterk waardoor je snel waarde kunt leveren in een complex landschap;
- Heeft minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol;
- Heeft een afgeronde HBO opleiding;
- Is in het bezit van certificering TMAP Next;
- Is mogelijk in het bezig van certificering TMAP Next Testmanager;
- Is mogelijk in het bezit van certificering iSTQB Advanced Technical Test Analist;
- Is mogelijk in het bezit van certificering Certified Agile Tester .

Kandidaatomschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen

Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.


Eisen

Kennis
Kandidaat is in het bezit van certificering van ISTQB® en/of TMap NEXT® en/of Agile Tester
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Tester
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met het testen van back-end applicaties
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met scripting en databases
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Cucumber/BDD
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met Java en/of back-end programmeertaal
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met XML/Soap en SQL
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met jira, java, gitlab, gitlab-ci
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Agile/DevOps/Scrum
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Json/Rest/Junit
Ervaring
Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Java
Opdracht
Aanbieder mag maximaal één cv indienen

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %


Ervaring
Kandidaat heeft ... jaar aantoonbare ervaring met CI/CD pipelines
 • 0 tot 3 jaar (3 %)
 • 3 tot 5 jaar (5 %)
 • 5 jaar of meer (9 %)
Weging: 9 %


Ervaring
Kandidaat heeft ... jaar aantoonbaar ervaring met Restful API’s
 • 0 tot 3 jaar (3 %)
 • 3 tot 5 jaar (5 %)
 • 5 jaar of meer (9 %)
Weging: 9 %


Ervaring
Kandidaat heeft ... jaar aantoonbaar ervaring met complexe businessrules
 • 0 tot 3 jaar (3 %)
 • 3 tot 5 jaar (5 %)
 • 5 jaar of meer (9 %)
Weging: 9 %


Ervaring
Kandidaat heeft ... jaar aantoonbaar ervaring met Selenium Webdriver
 • 0 tot 3 jaar (3 %)
 • 3 tot 5 jaar (5 %)
 • 5 jaar of meer (9 %)
Weging: 9 %


Kennis
Kandidaat is in het bezit van certificering Agile Foundation (of vergelijkbaar)
Weging: 7 %


Kennis
Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding op het gebied van Informatica of vergelijkbaar
Weging: 7 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Het interview heeft een tweeledig doel.

Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure.

Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen.

Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK.

Goed 10% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK.

Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK.

Onvoldoende 0% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.


Weging: 20 %

Interviewplanning

Start publicatie tender: 24-05-2024

Sluiting inschrijving tender: 03-06-2024

Cv beoordeling: 03-06-2024

Gesprekken: tussen 05-06-2024 en 12-06-2024

Gunningsbesluit: 12-06-2024

Voorlopige gunning: 12-06-2024

Startdatum: 01-07-2024