Uitvraag 50 milieucontroles algemeen op stuksprijs

Logo van Omgevingsdienst Rivierenland met een gestileerde rivier- en landafbeelding in blauw, groen en bruin, naast de naam van de organisatie in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 1751
Organisatie: Omgevingsdienst Rivierenland
Locatie: Omgevingsdienst Rivierenland
Uren per week: Opdracht op basis van stukprijs
Tarief: Geen maximum
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: ja, tweemaal worden verlengd met 50 controles op stukprijs. De verlenging op stuksprijs is niet altijd een direct aansluitende periode.
Sluitingsdatum: 07-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Dit betreft een uitvraag van de ODR voor Team Toezicht milieu.

Het gaat hierbij om 50 milieucontroles (Type B) bij niet risicovolle bedrijven op basis van stuksprijs.


Verantwoordelijkheden

We hanteren hiervoor de volgende voorwaarden:

 1. Wij ontvangen graag een offerte voor deze opdracht op stuksprijs.
 2. Minimaal 3 jaren ervaring als milieu-inspecteur.
 3. De werkzaamheden worden afgerond binnen 5 maanden na start van de opdracht (controles worden evenredig verdeeld over de maanden).
 4. De werkzaamheden starten in juli 2024. De exacte datum bepalen we nader.
 5. De controle op energiebesparingsmaatregelen valt niet onder de opdracht.
 6. Je werkt en registreert conform de Landelijke Handhaving Strategie (LHS).
 7. Wij ontvangen graag 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 8. Voor de verwerking van de controles zal gebruik gemaakt worden van een eigen bedrijfslaptop en telefoon.
 9. Een legitimatiebewijs van de ODR wordt ter beschikking gesteld.
 10. Voor de controle check je de naam, adres, woonplaatsgegevens.
 11. De contactgegevens (incl. email) van het bedrijf of de inrichting houder worden opgevraagd.
 12. Voor de controle dient het digitale dossier op relevante milieu-items bestudeerd te worden.
 13. De milieurelevante gegevens worden verzameld (bijv. tanks, gasflessen, voorzieningen, keuringen).
 14. Uitvoeren van een gevelcheck van de inrichtingen links en/of rechts van de gecontroleerde inrichting.
 15. Toetsen van energieverbruik aan de milieurelevante regelgeving en vervolgacties zoals een energiecontrole uitzetten. Bij midden- en grootverbruikers wordt getoetst of er wordt voldaan aan de informatieplicht.
 16. Voor de controle van de ZSS stoffen maak je gebruik van een tool waar de veiligheidsinformatiebladen van het bedrijf worden gescand op ZZS stoffen.
 17. Toetsen of de aangetroffen situatie overeenkomt met de gemelde of gegunde situatie.
 18. Foto’s die de overtreding ondersteunen worden aan het dossier toegevoegd.
 19. Aan het einde van de controle worden de resultaten van de controle met de inrichting houder besproken.
 20. De hercontroles vallen niet onder de opdracht.
 21. De uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de VTH-Kwaliteitscriteria.
 22. De gecontroleerde bedrijven ontvangen een afschrift van de digitale checklist/controlerapport met een bevindingen brief. Hiervoor worden de standaard sjablonen van de ODR gebruikt.
 23. Het kan voorkomen dat je een bedrijf controleert dat tijdens de controle in een hoge categorie blijkt te vallen. Dan is geen verhoging van het tarief toegestaan.
 24. Tijdens de controle heb je een oor- en oog-functie van collega toezichthouders zoals bodem, bouwen, ruimtelijke ordening, ILT, enz. (Jij zorgt voor overdracht).
 25. Het kan zijn dat we zo tevreden over je zijn en de opdracht nogmaals aan jou willen verstrekken. Da t doen we maximaal twee keer op basis van 50 stuksprijs per keer, en is niet altijd een direct aansluitende periode.
 26. In overleg loopt er tijdens de controle een trainee mee van de ODR. Hiervoor mag een toeslag van €50,- per controle worden opgenomen in de offerte.
 27. De registratie en uitwerking van de werkzaamheden worden gedaan in Openwave en Digitale Checklisten/controlerapport.
 28. Indien er op de locatie geen bedrijf meer is gevestigd dan telt dat als een controle. Het oude bedrijf sluit je correct af. Eventueel een brief voor eindonderzoek bodem.
 29. Indien er een ander bedrijf op de locatie is gevestigd dan in het systeem staat, dan controleer je het nieuwe bedrijf. Het oude bedrijf sluit je correct af. Eventueel een brief voor eindonderzoek bodem.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juli 2024 tot en met 1 december 2024 . De offerte is op basis van stuksprijs. De inhuuropdracht kan optioneel 2 keer worden verlengd met 50 controles op stukprijs. Dit hoeft niet altijd een aaneengesloten perioden te zijn. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met de minimale verkeringswaarde die overeenkomt met de totale opdrachtwaarde (zie: https://www.odrivierenland.nl/wp-content/uploads/sites/7/2022/11/Overzicht-minimale-verzekeringswaarde.pdf)

Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden inzet jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CPI.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 50 %
Gewicht van kwaliteit : 50 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Minimaal 3 jaren ervaring als milieu-inspecteur.

40 %

Op het cv vermeld u ook de 2 referenties. De volgend elementen staan in de referentie: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

20 %

Je werkt en registreert conform de Landelijke Handhaving Strategie (LHS).


Gunningscriterium Prijs

Geen limieten

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Wie je bent en wat je in huis hebt

De klant staat bij jou altijd centraal. Je bent dienstverlenend en hebt oog voor de behoeften van de klant. Je zoekt altijd naar oplossingen.

Je bent zelfstandig en durft besluiten te nemen waarbij je oog hebt voor het totaal.

Je bent resultaatgericht.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op zo snel mogelijk na sluitingsdatum van de offertetermijn. Gelieve hier rekening mee te houden.