Vakspecialist APV-vergunningen (en bijzondere wetgeving)

Logo van Gemeente Brummen met een gestileerde blauwe leeuw die in een groene boom met rode vruchten klimt, naast de tekst "Gemeente Brummen.

Aanvraagnummer: 1732
Organisatie: Gemeente Brummen
Locatie: Gemeente Brummen
Uren per week: 28-32
Tarief: Geen maximum
Regio: Gelderland
Startdatum: 05-06-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 02-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

In verband met ziekte zijn we met grote spoed op zoek naar een ervaren en zelfstandige interim vakspecialist APV-vergunningen (en bijzondere wetgeving).


Verantwoordelijkheden

De vakspecialis APV is verantwoordelijk voor:

  • het afhandelen van aanvragen op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) en bijzondere wetten (zoals Alcoholwet, Wet op Kansspelen, inclusief kennis over Bibob-toetsing);
    • Denk daarbij aan vergunningen voor: evenementen, uitweg, kap, standplaatsen, terrassen, stook, etc. en daarnaast ook voor nieuwe/gewijzigde horeca-inrichtingen;
  • het afstemmen van vergunningaanvragen met externe partners, zoals politie, brandweer, initiatiefnemers/organisatoren en inwoners;
  • het intern afstemmen met de portefeuillehouder (vaak is dat de burgemeester), mede-adviseurs (verkeer, adviseurs Openbare Orde & Veiligheid, brandveiligheid en toezichthouders/BOA’s).

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 6 juni 2024 voor een periode van ongeveer 2 maanden. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Je voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie, binnen het vakgebied.

Aantoonbare actuele kennis van APV-vergunningverlening en bijzondere wetten.

Jij (of de kandidaat) is beschikbaar vanaf uiterlijk de tweede week van juni.


Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op kwaliteit (dan prijs)
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de beste kwaliteit wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten worden twee kandidaten geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.


Gunningscriteria Kwaliteit

20 %

Administratief-Juridische opleiding of bestuursrecht aangevuld met vakopleidingen.

40 %

Up-to-date kennis van APV vergunningverlening en bijzondere wetten (waaronder de alcoholwet)

40 %

Ervaring binnen het vakgebied bij een overheidsinstantie


Gunningscriterium Prijs

Geen limieten

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Tijdens de interviewfase worden de volgende competenties getest:

  • Communicatieve vaardigheden
  • Overtuigingskracht
  • Zelfstandigheid


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de externen die na een schriftelijke beoordeling van de offertes in de rangorde de plaatsen 1 en 2 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 4 juni 2024 gelieve hier rekening mee te houden.