Voorzitter Regionale Stuurgroep Oost

Logo van provincie utrecht met links een gedetailleerd wapen en rechts de naam "provincie utrecht" naast twee rode vierkantjes.

Aanvraagnummer: 1698
Organisatie: Provincie Utrecht
Locatie: Provincie Utrecht
Uren per week: 8-12 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.


Opdracht

Overtuigend, realistisch en betrokken. Zo verbindt u mensen, organisaties, beleid en uitvoering. U bent een ervaren bestuurder met visie en hart voor het landelijk gebied, voor de schoonheid van het polderen en voor de mensen die daaraan werken. Als onafhankelijk voorzitter van de Regionale Stuurgroep Utrecht-Oost (RSG-Oost) leidt u niet alleen de stuurgroep, u bevordert ook effectieve besluitvorming en samenwerking in Utrecht-Oost. Verantwoordelijkheid nemen, scherpte houden en verbinding brengen in de gesprekken, dat typeert uw werkwijze. U bent voor minstens acht uur per week beschikbaar. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht stelden eind 2022 de Uitvoeringsstrategie voor het Landelijk Gebied (ULG) vast. De voorzitter wordt voorgedragen door de Regionale Stuurgroep-Oost en aangesteld door de Provincie Utrecht.

Pionieren, verbinden en tot effectieve besluitvorming komen. Daar gaat het om bij de gebiedsgerichte aanpak waaraan u als onafhankelijke voorzitter bestuurlijke sturing geeft voor de regio Utrecht-Oost. In de stuurgroep treft u vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, de waterschappen, de gemeenten en relevante maatschappelijke organisaties uit de agrarische sector, natuur- en milieuorganisaties en particulier grondbezit. U verbindt deze partijen in het landelijk gebied met elkaar. Als onafhankelijk voorzitter leidt u besluitvorming die toewerkt naar realistische en gebiedsgerichte invulling van de doelen op het gebied van water, natuur (inclusief stikstof) en klimaat. Bij het bereiken van deze doelen is een transitie van het landelijk gebied van groot belang.

  • U treedt op als steunpilaar voor het UPLG en van het gebiedsgericht werken. Inclusief bestuurlijk overleg en interventie als de voortgang in de Regionale Stuurgroep daarom vraagt.
  • U vertegenwoordigt de RSG-Oost in relaties met stakeholders en gremia in het gebied Utrecht-Oost.
  • Met regelmaat stemt u af met de voorzitter van de Provinciale Stuurgroep Landelijk Gebied (PSLG) (de gedeputeerde) en de voorzitter van de Regionale Stuurgroep-West.
  • U leidt vergaderingen van de RSG-Oost en de agendacommissie en bevordert een constructieve dialoog en besluitvorming.
  • U bereidt de vergaderingen voor in samenwerking met de secretaris van de RSG-Oost.
  • U brengt verbinding tussen de stakeholders in Utrecht-Oost


Vereisten / knock-outcriteria


1. Aantoonbare werkervaring met bestuursfuncties in het publieke domein of met maatschappelijke organisaties;
2. Je bent sterk politiek sensitief en kunt omgaan met tegengestelde belangen, waarbij u durft te confronteren indien nodig;
3. Aantoonbare werkervaring als voorzitter van omvangrijke en complexe bestuurlijke overleggen;
4. Je hebt een onafhankelijke positie binnen het netwerk landelijk gebied in Utrecht;


Selectiecriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Je hebt kennis van, en ervaring met de opgaven van het landelijk gebied, bij voorkeur in het gebied van Utrecht-Oost (20 punten);
6. Je hebt affiniteit met transitie-opgaven en u bent daarbij in staat om sturing te geven bij beslissingen binnen een complexe governancestructuur (10 punten);
7. Je bent resultaatgericht (10 punten);
8. Je hebt goede communicatievaardigheden en het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden met de stakeholders (overheid en andere partijen) in het gebied (20 punten);
9. Je hebt het vermogen om te inspireren, te verbinden en de deelnemers van de Stuurgroep het gezamenlijke belang te laten nastreven (20 punten);
10. Je hebt strategisch inzicht, specifiek op het vlak van gebiedsgericht werken (10 punten);
11. Je Hebt bestuurlijke doelgerichtheid: flexibel, vindingrijk, relativerend en met een humoristische inslag (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie heeft een uurtarief van €125 – 150 ex BTW


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: vrij in te vullen
Is hybride werken mogelijk: ja


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.