1 à 2 senior vergunningverleners tbv actualisatie vergunningen

Logo van Omgevingsdienst Veluwe met een gestileerd abstract ontwerp in blauw, groen en bruin naast de naam van de organisatie.

Aanvraagnummer: 2707
Organisatie: Omgevingsdienst Veluwe
Locatie: Apeldoorn
Uren per week: 24-40 uur per week
Tarief: €80 - €90 per uur
Duur van de opdracht: 1 jaar
Regio: Gelderland
Startdatum: 16-09-2024
Optie tot verlenging: ja, met 2 maal 6 maanden
Sluitingsdatum: 01-09-2024 23:59

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

  • Het actualiseren van milieuvergunningen van complexe industriële (IPPC-) bedrijven.

Verantwoordelijkheden

  • Het uitvoeren van de actualisatietoets op bestaande vergunningen volgens het actualisatieprogramma;
  • Het actualiseren van de betreffende vergunningen;
  • Afstemming en ondersteuning van collega’s bij de actualisatie van vergunningen (vraagbaak en kwaliteitstoetsing).
  • In voorkomende gevallen het bieden van achtervang bij behandeling van reguliere vergunningprocedures voor industriële bedrijven.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 16 september 2024. tot en met 15 september 2025 voor 24-40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

3-5 jaar ervaring met milieuvergunningverlening en actualisaties (onder de Wabo) bij complexe (w.o. IPPC)bedrijven, Of 1-3 jaar ervaring met afhandeling van milieuvergunningaanvragen en actualisaties (onder de Wabo) waarbij een senior vergunningverlener (met bovengenoemde ervaring) zorgdraagt voor de kwaliteitsborging. Aantoonbare kennis van de Omgevingswet en het BAL.

HBO-opleiding.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 40 %
Gewicht van kwaliteit : 60 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

35 %

HBO omgevingsrecht of milieukunde of vergelijkbaar.

30 %

3-5 jaar werkervaring met het afhandelen van vergunningaanvragen milieu.

35 %

Het afhandelen van vergunningaanvragen milieu en actualiseren van vergunningen in bij voorkeur vleesverwerkende industrie en afvalbedrijven.


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 80,00
Maximaal: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

1. Samenwerken

2. Klantgericht

3. Creatief en flexibel

4. Zelfstandig

5.  Communicatieve  en adviesvaardigheden


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op 5 september 2024 van 9:00-12:00 uur op locatie Apeldoorn. Gelieve hier rekening mee te houden.


Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.