Adviseur/coach Wijkregisseurs Veilige Wijken

Rood logo met een gestileerd leeuwsymbool naast het woord 'Nijmegen' in een vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 1303
Organisatie: Gemeente Nijmegen
Locatie: Nijmegen
Uren per week: 8
Tarief: €125 per uur
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 1 X 1 jaar
Sluitingsdatum: 16-05-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

De Afdeling Veilige en Weerbare stad is in ontwikkeling. De afgelopen maanden zijn in het team van de wijkregisseurs een aantal nieuwe collega s gestart.

Voor het team wijkregisseurs, zoekt de manager een adviseur/coach die hen helpt in het door ontwikkelen;

 • Als professionals en als team professionals.
 • In het werk in de afzonderlijke verzorgingsgebieden, In samenwerking daar met andere wijkregisseurs en partners onderling, Met andere teams van de afdeling en Met andere afdelingen van de gemeente Nijmegen.

  De huidige ingehuurde opdrachtnemer zal ook een offerte uitbrengen op deze opdracht.

  Verantwoordelijkheden

  De adviseur/coach ondersteunt de zeven wijkregisseurs in de eigen ontwikkeling in de functie. De adviseur/coach draagt bij door samen met de wijkregisseur bijeenkomsten voor te bereiden, en waar nodig (samen met) de wijkregisseur bijeenkomsten begeleiden. Hij/zij helpt waar nodig bij ambtelijke en bestuurlijke stukken.

  Beschikbaarheid

  De kandidaat is beschikbaar vanaf 1 juni of zoveel eerder indien mogelijk tot en met 31 december 2024 voor gemiddeld 8 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met éénmaal een jaar. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Overige eisen

  U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. (Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld in lettertype Arial 10 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het cv dient ter verificatie van de bij de eisen en gunningscriteria gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en de gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit kan leiden tot uitsluiting.)
  De Kandidaat beschikt over een relevante opleiding op master-niveau, bijvoorbeeld in organisatiekunde, een MBA , MPA of Master in HRM
  Hij/zij heeft aantoonbaar tenminste 10 jaar ervaring in het veiligheidsdomein.
  De kandidaat beschikt over een erkende certificering voor het maken van een persoonlijkheids- analyse en een teamanalyse.
  De kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en ervaring in grootstedelijke leefbaarheidsvraagstukken binnen een gemeente en haar specifieke vraagstukken.
  De kandidaat heeft aantoonbaar ruime ervaring als coach en procesbegeleider van teams.

  Gunningscriteria

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding
  Gewicht van prijs : 20 %
  Gewicht van kwaliteit : 80 %

  Top

  Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

  De BKPV komt als volgt tot stand:

  prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
  kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
  totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

  Gunningscriteria Kwaliteit

  Gunningscriterium Prijs

  Maximaal: € 125,00
  Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

  Competenties te toetsen in interviewfase

  • Je hebt een positieve en stimulerende instelling en daarmee kan je een bijdrage leveren aan de nieuwe samenwerkingscultuur op de afdeling
  • Je bent in staat om constructieve feedback te geven
  • Je bent flexibel en pro-actief, kan gemakkelijk schakelen tussen de diverse onderdelen
  • Je bent in staat een goede terugkoppeling te geven naar het management.

  Interviewfase

  Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

  Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

  Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

  De interviews zullen plaatsvinden in de week van 20 mei. Gelieve hier rekening mee te houden.