Adviseur digitale weerbaarheid en cybercrime

Logo van Apeldoorn met een groen gestileerd bladdessin naast het woord "Apeldoorn" in groen lettertype.

Aanvraagnummer: 1925
Organisatie: Gemeente Apeldoorn
Locatie: Gemeente Apeldoorn
Uren per week: minimaal 24 uur
Tarief: €80 - €115 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-09-2024
Optie tot verlenging: twee (2) keer tien (10) maanden
Sluitingsdatum: 17-06-2024 16:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland is een samenwerkingsverband van en voor 76 gemeenten in Oost-Nederland, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Het Veiligheidsnetwerk vervult de kennis- en leerfunctie voor de regio.

Binnen het veiligheidsnetwerk Oost-Nederland zijn thema’s gekozen waarop partners de krachten bundelen. Hoofdactiviteiten van het veiligheidsnetwerk zijn:

 • Kennisdeling en uitwisseling van informatie, organiseren kennisbijeenkomsten.
 • Ondersteuning portefeuillehouders op diverse zorg- en veiligheidsthema’s waaronder digitale veiligheid en mensenhandel.
 • Faciliteren van expertteams en werkgroepen op de regionale prioriteiten.

Bij veiligheid speelt digitale veiligheid en weerbaarheid in toenemende mate een rol. Cybercrime delicten nemen de afgelopen jaren niet alleen in aantal toe, ook de vindingrijkheid van cybercriminelen wordt groter. Online mogelijkheden openen ook nieuwe deuren voor criminelen. We willen inwoners en ondernemers bewuster maken van hun digitale kwetsbaarheid en hen weerbaarder maken voor de risico’s van cybercriminaliteit.

Als adviseur digitale weerbaarheid en cybercrime ondersteun je gemeenten binnen de politie-eenheid Oost-Nederland met activiteiten die ervoor zorgen dat steeds meer mensen maatregelen nemen tegen cybercrime en de kans op slachtofferschap daalt. De basis hiervoor is de regionale aanpak gedigitaliseerde criminaliteit.

Je initieert en/of werkt mee aan voorlichtingsacties, cybercrisisoefeningen, cyberweerbaarheidsworkshops en kennisdeling. Je anticipeert op actualiteiten en ontwikkelingen in cybercrime, technologie en incidenten waarbij je regelmatig moet prioriteren en improviseren.

Je voert je werkzaamheden uit binnen het kernteam van het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland en werkt nauw samen met de gemeenten, politie, het OM en andere ketenpartners binnen het zorg- en veiligheidsdomein, zowel regionaal als landelijk.

Jouw profiel

Veiligheid vinden we allemaal belangrijk, maar bij sommige van ons gaat het bloed net wat sneller stromen bij dit thema. Als je daarbij ook enthousiast wordt van een rol als beleidsadviseur, het ondersteunen van regionaal portefeuillehouders (burgemeesters) en het werken in een netwerk met 76 gemeenten, politie en Openbaar Ministerie en veel verschillende ketenpartners in het zorg- en veiligheidsdomein, dan is dit een kans die je niet voorbij mag laten gaan.

Kun jij ons de volgende kennis en ervaring bieden?

 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en hebt ervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid, ICT en cyberveiligheid;
 • Je bent een netwerker met een ondernemende en innovatieve instelling;
 • Je beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • Je neemt initiatief en bent creatief in je doen en denken.
 • Je bent in staat om snel te schakelen tussen niveaus, rollen en partners;
 • Je beschikt over de volgende competenties: procesmatig en organisatorisch sterk, samenwerken, verbindend, dienstverlenend, adviesvaardig.

Verantwoordelijkheden

1. Het aanjagen van (interventie)aanpakken in de districten;

2. Het opstellen van een meerjarig ontwikkelplan (2024-2025),

3. De uitvoering van de actielijn gericht op ‘eigen huis op orde’.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 september 2024 tot en met 1 maart 2025 voor minimaal 24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee (2) keer tien (10) maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

1. U voegt een cv inclusief motivatiebrief van maximaal 5 pagina's A4 toe. Bij overschrijding van het maximumaantal pagina's wordt het gedeelte dat deze overschrijding betreft terzijde gelegd en zal de beoordeling en de daaruit voortvloeiende score slechts gebaseerd zijn op het maximum gestelde aantal A4's.

2. De kandidaat beschikt over een HBO werk- en denkniveau. De voornoemde eis dient te blijken uit het ingediende cv.

3. De kandidaat heeft ervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid, ICT en cyberveiligheid. De voornoemde eis dient te blijken uit het ingediende cv.

De kandidaat dient binnen 13 weken na aanvang werkzaamheden een VOG-P te overleggen, uitgaand van Algemeen Screeningsprofiel Informatie Functieaspecten 11, 12 en 13. De VOG-P mag niet ouder zijn dan zes maanden.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

100 %

1. De kandidaat heeft werkervaring bij een overheidsinstantie. Beoordeling Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende cv + korte motivatie. - de kandidaat beschikt niet over werkervaring bij een overheidsinstantie (0 punten). - de kandidaat beschikt over werkervaring bij een overheidsinstantie (5 punten).


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 80,00
Maximaal: € 115,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De onderstaande competenties worden getoetst tijdens het interview:

 • procesmatig
 • communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • verbindend
 • dienstverlenend
 • adviesvaardig
 • initatiefrijk en creatief
 • in staat snel te schakelen tussen niveaus, rollen en partners


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op woensdag 26 juni tussen 10.00 en 15.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden.