Beleidsmedewerker RO kust en duingebied

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 612
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 36 per week
Tarief: €104,65 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 08-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
Als beleidsmedewerker RO kust en duingebied ontwikkel, toets en begeleid je de ruimtelijke opgaven voor de kust en het duingebied. Denk aan de Rijksopgave voor een ruimtelijke puzzel, de uitvoering van onze kustvisie en het zijn van het aanspreekpunt voor de RO-gerelateerde aspecten rond het Nationaal Park Hollandse Duinen. Dat doe je niet alleen. Je werkt samen met collega’s van cluster Ruimte en het beleidsteam ruimtelijke ordening over onderwerpen als stikstof, groen en bebouwing. Je neemt deel aan (regionale) projecten en adviseert ten aanzien van het omgevingsplan, vergunningaanvragen en initiatieven vanuit de samenleving. Je verbindt ontwikkelingen, beleid en regelgeving met de praktijk binnen de gemeente Westland.

Competenties

  • Met een heldere toekomstgerichte visie kom je vlot tot plannen en organiseren;
  • Je bent communicatief vaardig en je hebt een goed inlevingsvermogen;
  • Kennis van en ervaring met de Omgevingswet en de verschillende instrumenten daarbinnen is van belang;
  • Je bent gewend om te werken op het snijvlak van politiek, bestuur en ambtelijke organisatie en dat gaat je goed af.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde opleiding op wo niveau in 1 van de volgende richtingen; Ruimtelijke Ontwikkeling, planologie, landschapsarchitectuur of stedenbouw (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als beleidsmedewerker RO (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 4 jaar binnen een overheidsorganisatie (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met RO-aspecten rond kust en duingebied de afgelopen 4 jaar.  (20 punten)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 104,65 exclusief btw, inclusief Flextender Fee en reiskosten;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen een overheidsorganisatie;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van kust en duingebieden (ligt dit duidelijk toe in het cv).

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland in overleg met de kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.