Bibob specialist

Logo van purmerend met een gestileerde groene en blauwe stierenkop naast de merknaam in vet, schreefloos lettertype.

Aanvraagnummer: 994
Organisatie: Gemeente Purmerend
Locatie: Purmerend
Uren per week: 16 tot 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 10-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
De gemeente Purmerend heeft voor twee jaar extra middelen beschikbaar gesteld om het instrumentarium Bibob nadrukkelijker in te zetten. Wij zijn daarom op zoek naar een Bibob specialist voor Team Ondermijning. Als Bibob specialist ben je sparringpartner voor de eerste lijn collega’s (bijv. van het Omgevingsteam of team Vastgoed) en beoordeel jij de inhoudelijke stukken die aangeleverd worden in het kader van de Bibob. Aangezien het project in de opstartfase zit, zal het aan het begin van de opdracht vooral gevraagd worden om te helpen bij het breder inzetten van Bibob in de organisatie. Zo willen we nog trainingen gaan organiseren voor de organisatie en moeten we de organisatie nog beter inrichten om meer Bibob toetsen uit te voeren. Daar kunnen wij jouw expertise goed bij gebruiken!

Concreet verwachten wij van een Specialist Bibob het volgende:

  • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het Bibob beleid binnen de verschillende vakgebieden in de organisatie.
  • Je bent verantwoordelijk voor Bibob-zaken waarin je de financiële situatie van de betrokkene beoordeelt, de zakelijke omgeving in kaart brengt en bij partners (zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst) na gaat of de betrokkene en diens zakelijke omgeving bijvoorbeeld antecedenten heeft of voorkomt in strafrechtelijke onderzoeken. Soms zijn dit eenvoudige onderzoeken, soms zijn deze complex en bestuurlijk gevoelig.
  • Je stelt op basis van jouw onderzoek adviesverzoeken op voor het Landelijk Bureau Bibob en analyseer je de adviezen die zij uitbrengt en indien nodig licht je deze met jouw kennis en expertise toe aan de burgemeester tijdens haar beleidsoverleggen.
  • Je bereidt de besluitvorming voor om vergunningen, bijvoorbeeld op het gebied van coffeeshops, seksinrichtingen, horecaondernemingen of vastgoedtransacties te weigeren of in te trekken door de burgemeester of het college van B&W. Wanneer een besluit leidt tot een bezwaar- of beroepsprocedure, dan bereid je dit proces voor en vertegenwoordig je daar waar nodig het bestuur tijdens deze procedures.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 10 mei 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau de richting van integrale veiligheidskunde, juridisch, bestuurskundig en/of criminologie (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met de Wet Bibob (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van Bibob toetsen in een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Een afgeronde cursus/ opleiding op het gebied van Bibob (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente met minimaal 90.000 inwoners (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van Bibob.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen : in overleg.
We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dat thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning
De fysieke / digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 15 mei 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.
In de periode van 8 april 2024 tot 1 september 2024 vinden er werkzaamheden aan de A7 plaats met verkeershinder tot gevolg. Wij adviseren daarom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen en niet met de auto. Check in ieder geval van te voren goed je reistijd.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.