Casemanager Zorg en Ondersteuning

Logo van de gemeente Haarlemmermeer met kleurrijke abstracte iconen, waaronder een boom, fiets en gebouwen.

Aanvraagnummer: 1950
Organisatie: Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Gemeente Haarlemmermeer
Uren per week: 36 per week
Tarief: €85 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 9 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 17-06-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Bij deze opdracht ligt het accent op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de zorgvraag en de situatie van inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. Jij voert met deze inwoners het z.g. ‘keukentafel’ gesprek en neemt besluiten over het al dan niet toekennen van WMO-voorzieningen en het afhandelen van jeugdmeldingen.
Als consulent voer je zelf geen hulp- en ondersteuning uit maar analyseer- en beoordeel je een situatie van de inwoner in zijn omgeving en specifieke situatie.

Taken
Je hebt direct contact met de inwoner met een hulpvraag en zijn directe omgeving en professionals die de inwoner al ondersteunen.
- Je analyseert de context van een inwoner en zijn omgeving en maakt samen met de inwoner een plan waarbij de gewenste verandering centraal staat, en waarin beargumenteert een voorstel voor ondersteuning (van eigen netwerk tot aan specialistische voorzieningen) wordt beschreven.
- Je voert taken uit die nodig zijn om de ondersteuning aan huishoudens te organiseren en te regelen, waaronder het nemen van een gemeentelijk besluit over al dan niet toekennen van een WMO maatwerkvoorziening.
- Je borgt – waar nodig – dat de inwoner weet wie in het vervolg de contactpersoon is (professional aan de voorkant) als er nieuwe vragen komen of andere oplossingen nodig zijn.
- Je informeert, ondersteunt en adviseert professionals in het netwerk bij vragen over cliënten, de te volgen route, en dergelijke, zodat zij inwoners goed kunnen helpen bij ondersteuningsvragen.
- Je draagt bij aan het bevorderen van de gewenste houding en gedrag bij professionals en collega’s bij de gemeente, bij de organisaties in het veld en de inwoners die uitgaat van de eigen kracht van inwoners en het realiseren van integrale oplossingen.


Kandidaatomschrijving

· 1 jaar aantoonbare relevante werkervaring bij een gemeente als WMO-consulent, bij voorkeur heb je deze ervaring bij ons al opgedaan;
· Aantoonbare ervaring als uitvoerend professional.
· Kennis van de systemen Civision Samenlevingszaken (SAM), Mens Centraal en Djuma is een pré.
· Je beschikt over de volgende competenties: analytisch vermogen; lef; overtuigingskracht en besluitvaardig; communicatief vaardig en samenwerkingsgericht;

  • Ervaring in het voeren van gesprekken met de doelgroep en het nemen van besluiten over in te zetten hulp;

  • Werkervaring bij een gemeente met de uitvoering van de WMO, zowel vervoer, woningaanpassingen, hulpmiddelen als ook dagbesteding en begeleiding.


Eisen

HBO Werk- en denkniveau
Geef aan waar dit uit blijkt
Minimaal 1 jaar Werkervaring WMO consulent
Minimaal 1 jaar aantoonbare relevante werkervaring bij een gemeente als WMO-consulent
Geen ZZP'er
Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP In verband met de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (Wet DBA) is beoordeeld of sprake is van een arbeidsovereenkomst indien een zzp’er de opdracht zou verwerven. Aangezien er een aanmerkelijk risico op de aanwezigheid van een gezagsverhouding is en vrije vervanging van de inhuurkracht niet wenselijk/realistisch is, is de gemeente van oordeel dat het risico op een arbeidsovereenkomst te hoog is. Daarom kan een zzp’er niet rechtstreeks inschrijven op deze opdracht. Het begrip zzp’er dekt de lading overigens niet geheel. Hieronder wordt bijvoorbeeld ook een BV begrepen, die de directeur/groot aandeelhouder (DGA) wil detacheren, zonder dat er een gezagsverhouding bestaat tussen de BV en de te detacheren persoon. Een zzp’er/DGA als hierboven bedoeld kan alleen inschrijven op de opdracht als hij/zij in dienst treedt van het detacherings-/payrollbedrijf. Kies Ja indien u zich hieraan conformeert.
ervaring met Civision en/of Mens Centraal
Je hebt minimaal 3 maanden werkervaring met de systemen Civision en Mens Centraal, opgedaan in de afgelopen 2 jaar.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 20 %


HBO werk en denkniveau
Geef aan waar dit uit blijkt.
Weging: 10 %


Werkervaring als WMO consulent minimaal 2 jaar
Aantoonbare relevante werkervaring bij een gemeente als WMO-consulent. Min. 1 jaar in de afgelopen 5 jaar. Geef aan waar dit uit blijkt.
  • ja, deze ervaring opgedaan bij gemeente Haarlemmermeer (30 %)
  • ja, opgedaan bij een andere gemeente (10 %)
Weging: 30 %


Kennis van Civison Samenlevingszaken en/of MensCentraal
Je hebt minimaal 3 maanden werkervaring met de systemen Civision en/of Mens Centraal, opgedaan in de afgelopen 2 jaar.
Weging: 15 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Klik met het team

Weging: 25 %

Interviewplanning

Gesprekken vinden plaats op maandag 24 juni 2024. Gelieve hier alvast rekening mee te houden.