Communicatieadviseur voor nieuwe energie

Logo van Gemeente Berkelland met gestileerde oranje boog boven het woord "Berkelland" met links "gemeente" in kleinere letters.

Aanvraagnummer: 2440
Organisatie: Gemeente Berkelland
Locatie: Gemeente Berkelland
Uren per week: 20-24
Tarief: €100 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-09-2024
Optie tot verlenging: ja
Sluitingsdatum: 10-07-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Het programma Nieuwe Energie en daarmee het Opgave team Nieuwe energie is de laatste twee jaar sterk gegroeid. Er zijn middelen vanuit het Rijk beschikbaar gekomen en de gemeente Berkelland heeft hoge ambities. Om deze ambities te realiseren maken we gebruik van een mix aan instrumenten, van informeren, stimuleren, financieren tot co-creatie. Vanuit het Opgaveteam, maar ook vanuit onze inwoners (oa uitkomsten dialoogsessie buitengebied gasloos) merken we dat we meer moeten doen op het gebied van communicatie.

Op dit moment worden we goed en proactief ondersteund door de collega’s van het team communicatie. We zien onze communicatiemomenten, bijvoorbeeld een bericht in Berkelbericht, terug in een daaropvolgende stijging van het aantal aanvragen.

Maar de inzet en invulling van sociale media, het gebruik van verhalen vertellen, het vergroten van onze interne zichtbaarheid willen we graag vergroten. Daarom is er behoefte aan een goed plan en een (meer) programmatische aanpak van de communicatie. In een dergelijk plan kan gekeken worden naar een effectieve middelenmix en de mogelijkheden van een thematische aanpak. In een strategisch communicatieplan kan een goede stakeholder analyse worden gemaakt en kan verbinding worden gelegd tussen de verschillende ontwikkelingen en koppelkansen. Op basis van dat communicatieplan kunnen we onderbouwde keuzes maken hoe en door wie de verschillende onderdelen ingevuld gaan worden.


Verantwoordelijkheden

  • Maken van communicatieplan met een (meer) programmatische aanpak van de communicatie. Waarin een effectieve middelenmix, mogelijkheden van een thematische aanpak, stakeholder analyse en de verbinding wordt gelegd.
  • Goede voorbeelden uit de praktijk laten zien en delen met als doel het motiveren en stimuleren van anderen. Bijvoorbeeld door storytelling, voorbeelden een gezicht geven in plaats van het technisch houden.
  • Er voor zorgen dat inwoners met een duurzaamheidsvraag het team goed weet te vinden. Nog lang niet alle inwoners zijn op de hoogte van de beschikbaarheid van subsidiemogelijkheden en ondersteuning. Het energieloket zet in op sociale media en de website. Van de communicatieadviseur voor Nieuwe energie is de taak om te onderzoeken hoe we meer of op andere manieren onze inwoners kunnen bereiken en dit ook te implementeren.
  • Oppakken van de interne communicatie en meer zichtbaarheid creëren: zaken als netcongestie, warmte-/koude programma en wijkaanpak zijn nog onvoldoende bekend bij onze collega’s. Het doel is meer integraal werken en elkaar eerder vinden/afstemmen
  • Het versterken van onze boodschap op alle fronten (samenhang EUP). Onderzoeken met welke frequentie en herkenbaarheid we met gepaste trots laten zien wat we doen, wat we leren en wat we bereiken. Maar ook wat er nog moet gebeuren. Met als belangrijkste stap de opzet van een nieuw warmte-/koude programma ter vervanging van onze huidige transitievisie warmte.
  • Anticiperen in de regionale samenwerking in de Achterhoek. Denk aan het communicatieteam van de RES Achterhoek, de recent gelanceerde campagne ‘Achterhoekse Energiebeweging, en het Ideeënnest. En in het windzoekgebied K werken we samen met de gemeente Oost Gelre.
  • Communicatielijnen uitwerken voor de grote trajecten zoals het Warmte/koude programma en het vervolg RODE.
  • Al met al zoeken we ondersteuning in de te kiezen communicatielijn/en, het zien van communicatiekansen en momenten, creëren van content, het bewaken van frequentie en uniformiteit.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1-9-2024 tot en met30-11-2024 voor 20-24 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Aantoonbare ervaring met dit type vraagstuk

HBO


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 50 %
Gewicht van kwaliteit : 50 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

HBO

40 %

Aantoonbare ervaring met dit type vraagstuk

20 %

Aantoonbare ervaring met dit type vraagstuk


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 100,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

1.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

AIAG2017 is van toepassing.


De interviews zullen plaatsvinden op 23 juli in de middag. Gelieve hier rekening mee te houden.