Consulent Participatie

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 1692
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Gooise Meren
Uren per week: 32-36 per week
Tarief: €65 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 4 maand(en)
Sluitingsdatum: 31-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.


Opdracht

Als consulent Participatie ben je verantwoordelijk voor jouw eigen klantenbestand. In een brede intake breng je eerst alle leefgebieden van jouw klant in kaart. Vervolgens stel je een plan van aanpak op, waarbij je kandidaten zoveel mogelijk activeert om de regie te pakken en geef je waar nodig ondersteuning.

Elke werkdag is weer anders en naar eigen inzicht in te delen. De ene keer voer je een gesprek met een klant op het gemeentehuis en de andere keer monitor je de voortgang van het re-integratietraject op de werk- of opleidingslocatie. Je houdt van deze diversiteit en flexibiliteit in je werk.

Wanneer nodig spar je met een collega over gevoerde gesprekken. Daarnaast monitor je of alles goed loopt en stuur je bij of bedenk je nieuwe creatieve oplossingen. Je hebt nauw contact met externe samenwerkingspartijen, waarvan jij namens het team Participatie het aanspreekpunt bent. Het waardevolle contact met mensen en het effect van jouw werk op de samenleving, zijn de redenen waarom jij elke ochtend je bed uitkomt.


Minimumeisen / knock-outcriteria


1. Aantoonbare werkervaring/kennis met/van suite4 sociaaldomein;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Consulent Participatiewet;
3. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;


Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)


4. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2024 voor minimaal 36 uur per week (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als consulent participatiewet (30 punten);
6. Een maximum uurtarief van €65,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten; (30 punten)
7. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Social Work, SJD of MWD (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen


Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen


De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel in te delen

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.


Planning


De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op dinsdag 4 juni 2024 en donderdag 6 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3), ontvangen uiterlijk op maandag 3 juni bericht. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek/digitaal plaats. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.