Contractmanager IRVN

Logo van ICT Rijk van Nijmegen met gestileerde letters "RIN" in blauwe tinten op een witte achtergrond met daaronder de bedrijfsnaam.

Aanvraagnummer: 2309
Organisatie: IRVN
Locatie: IRVN
Uren per week: 24- 32
Tarief: €95 - €110 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: 4 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 09-07-2024 08:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN, www.iRvN.nl) ondersteunt de gemeenten en hun samenwerkingsorganisaties in het Rijk van Nijmegen met raad en daad op het gebied van ICT-beheer. Daarnaast voert iRvN voor een aantal van deze organisaties ook het functioneel beheer uit van grote delen van hun applicatielandschap en we ondersteunen en participeren in projecten van de deelnemende gemeenten.

Samen met WerkBedrijf (WBRN) vormt iRvN de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR). Binnen WBRN worden veel contracten beheerd, bij iRvN is het aantal contracten minder. We willen het ‘contractmanagement’ bij iRvN en op MGR-niveau verder professionaliseren en zoeken daarvoor in eerste instantie tijdelijke ondersteuning.

Wij verwachten van de aan te trekken contactmanager dat deze het contractmanagement binnen iRvN opzet, vormgeeft en uitvoert. Vanaf 2025 willen wij het contractmanagement op MGR‑niveau uitvoeren, de samenwerking en afstemming met de contractmanagement-collega’s van WBRN is daarom belangrijk.

MGR, WBRN en iRvN willen minimaal op Volwassenheidsniveau 3 acteren. Dat betekent dat er volop aandacht besteed wordt om de werkzaamheden plaats te laten vinden in herhaalbare en beheerste processen die zijn gebaseerd op een bedrijfsbreed vastgestelde werkwijze. Er wordt van je verwacht dat je daar nadrukkelijk bij betrokken bent en mede zorgdraagt voor de implementatie ervan.


Verantwoordelijkheden

Je wordt verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het contractmanagement binnen iRvN vanuit een nadrukkelijke samenwerking met WBRN/MGR. Wij verwachten adviezen over de wijze waarop het contractmanagent binnen iRvN kan worden opgezet in de vorm van een plan van aanpak dat, na accordering, daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het beheren van contracten in algemene zin;
 • Het checken of aan voorwaarden wordt voldaan om een contract te kunnen tekenen;
 • De vastlegging van contracten in een contractsysteem;
 • Produceren van managementrapportages over looptijden van contracten, kosten van contracten, budgetoverschrijdingen en aanbestedingen;
 • Het beoordelen van bestaande en nieuwe contracten op onredelijke bedingen en valkuilen en of het contract oplevert wat de organisatie beoogt;
 • Het (mee)onderhandelen over een contract op een zo vroeg mogelijk tijdstip;
 • Het meedenken over de vraag of werk uitbesteed moet worden of niet (make or buy);
 • Het bewaken van de uitvoering (performance) rond contractbeheer en -management;
 • Het in samenhang beschouwen van contracten en het voorstellen van aanpassingen;
 • Het afhandelen van accountantsvragen;
 • Het opstellen van de aanbestedingskalenders, het bijhouden ervan en het daarover rapporteren;
 • Het meedenken over de vraag of wel of niet aanbesteed moet worden;
 • Het meewerken bij aanbestedingstrajecten.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-08-2024, of zoveel eerder als mogelijk is, tot en met 31-12-2024 voor 24- 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 x 3 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. (Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het cv is in het Nederlands gesteld in lettertype Arial 10 (of vergelijkbaar) en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het cv dient ter verificatie van de bij de eisen en gunningscriteria gegeven antwoorden. Daarnaast dient u bij alle eisen en de gunningscriteria kwaliteit de antwoorden/beschrijvingen in het bijbehorende veld "toelichting" van de applicatie in te vullen. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit kan leiden tot uitsluiting.)

Aantoonbaar minimaal hbo- niveau door opleiding en/of werkervaring;

Aantoonbaar recente kennis van de contractmanagement- werkzaamheden en minimaal 2 jaar relevante ervaring als Contractmanager;

Aantoonbaar ervaring als Contractmanager bij een gemeente of gemeentelijke werkorganisatie;

Aantoonbaar mimimaal 1 jaar kennis van en ervaring met gemeentelijk ICT-contractmanagement.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

70 %

Aantoonbare werkervaring als contractmanager, =/> 3 jaar is 50%, >/= 4 jaar 70%;

30 %

Aantoonbare kennis van en ervaring met gemeentelijke ICT-contractmanagement, >/= 2 jaar is 10%, =/> 3 jaar is 30%;


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 95,00
Maximaal: € 110,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

 • je bent in staat om zelfstandig en pro actief activiteiten uit te voeren;
 • je communicatieve en sociale vaardigheden zijn uitstekend ontwikkeld, je communiceert makkelijk en correct op alle niveaus (collega’s, gebruikers, opdrachtgevers, leveranciers);
 • je bent stressbestendig, je komt afspraken na en signaleert tijdig;
 • je bent kwaliteitsgericht.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen digitaal plaatsvinden op korte termijn. Gelieve hier rekening mee te houden.