Datasteward Energietransitie

Logo met een grijze leeuw en een rode diagonale lijn over het woord "Amersfoort" in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 2482
Organisatie: Gemeente Amersfoort
Locatie: Gemeente Amersfoort
Uren per week: 32 per week
Tarief: €110 per uur
Regio: Utrecht
Startdatum: 26-08-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 08-07-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Als datasteward energietransitie zorg je ervoor dat het programmateam E nergietransitie over alle benodigde data beschikt om het werk goed te kunnen doen. De d atasteward energietransitie is verantwoordelijk voor het beheren, organiseren , structureren en optimaliseren van data binnen het programma energietransitie . Het gaat om data van onder andere inwoners, woningen, bedrijven en organisaties over grootschalige duurzame opwek, warmtetransitie en energie besparen . Deze functie vereist een goed begrip van zowel de informatiebehoefte van het team energietransitie als van het werkveld om te zorgen dat data accuraat, toegankelijk en bruikbaar zijn.


Als datasteward krijg je een kick van het oplossen van puzzels. Je kent de data
en de betekenis ervan dusdanig goed dat er geen geheimen meer zijn zodat dat je daarmee de praktijk kunt ondersteunen. Voor jou gaat het om veel meer dan alleen het beheren van data; het gaat om het verbeteren van processen en je weet je de behoeften van van de organisat i e te vertalen naar bruikbare dashboards en rapportages.


Je gaat aan de slag met de
verschillende databehoeften die het programma energietransitie heeft opgesteld, deze staan voor een deel al op een backlog . Jij creëert een handige ordening, vraagt door waar nog onduidelijkheden zitten en bespreekt de technische haalbaarheid met collega’s van de afdeling Informatievoorziening. Zo groei je in jouw rol en word je vanuit het programma energietransitie een vraagbaak voor datavraagstukken.


Je werkt samen met de adviseurs en projectmanagers die bezig zijn met de vraagstukken en projecten op het gebied van energie en eventueel overlappende gebieden zoals hubs en mobiliteit. Dit vraagt van jou ook een externe focus: je weet welke relevante data waar te vinden is (of bent bereid om dat uit te zoeken). Ook als die niet onder beheer van de gemeente vallen


Als spin in het web waak je ervoor niet alles zelf te willen doen. Daarom
o ndersteun je directe collega’s door het leveren van analyses en rapportages die inzicht geven in de data, ter ondersteuning van het beleid en de besluitvorming. Jij ontwik kel t en lever t een handige werkplek training voor het gebruik en visualiseren van data – onder andere met een digital twin en GIS-voorzieningen . Uiteraard werk je ook hierin samen met de technische collega’s van afdeling Informatievoorziening. Jouw meerwaarde ligt erin dat je de processen heel goed kent , een breed netwerk hebt en daarom goed geïnformeerd bent over relevante dataverzamelingen binnen én buiten de gemeente.


D
e databehoefte wordt op een agile werkwijze uitgewerkt..
Jouw aanpak bestaat eruit dat user stories worden opgehaald, samengebracht en worden geprioriteerd. Samen met de eigenaar van de user story ga je aan de slag om data ondersteunend te laten zijn aan de definition of done. Je werkt dus aan hele concrete doelen, producten en/of diensten.


LET OP!
In het kader van gelijke kansen en het voorkomen van manipulatieve inschrijvingen, waarbij een inschrijver veel verschillende cv’s indient en zo kan sturen op wie in de top komen, mag een inschrijver maximaal 1 offerte/kandidaat aanbieden. Bij meer dan 1 aangeboden offerte/kandidaat zal alleen de eerst binnengekomen aanbieding meedingen naar de opdracht.

Urenregistratie/facturatie
De gewerkte uren dienen te worden geregistreerd via de inhuurdesk van de Gemeente Amersfoort en na akkoord van de inhurende manager kan er via Mijn inhuurdesk op Gemeenteamersfoorthuurtin.nl een factuur digitaal worden verzonden aan de gemeente.


Kandidaatomschrijving

De datasteward Energietransitie is een business functie. Je bent verantwoordelijk voor het beheren, organiseren en optimaliseren van data binnen het programma Energietransitie van de gemeente Amersfoort. Deze rol vereist een diepgaand begrip van zowel de informatiebehoefte van directe collega’s evenals als het datawerkveld om te zorgen dat data accuraat, toegankelijk en bruikbaar zijn.


In jouw directe omgeving heb je te maken met adviseurs en managers die bezig zijn met de Amersfoortse vraagstukken zoals duurzame mobiliteit, verkeer, circulariteit en energie. Dit vraagt van jou dus ook een externe focus: je weet welke data waar te vinden is (of bent bereid om dat uit te zoeken). Ook als die niet onder beheer van de gemeente valt.


Je gaat actief aan de slag met de verschillende databehoeften die leven binnen het programma Energietransitie. Jij verzamelt de data-vragen, maakt een handige ordening, vraagt door waar nog onduidelijkheden zitten en bespreekt de technische haalbaarheid met collega’s van de afdeling Informatievoorziening. Zo groei je in jouw rol en word je vanuit het programma een vraagbaak voor datavraagstukken.

  • Kennis en ervaring over het werken met Geografische Informatiesystemen (GIS) en in het bijzonder QGIS is een pre. En ervaring in het gebruik van bijvoorbeeld FME, Python en R is een absolute bonus.

  • Aantoonba ar minimaal een jaar ervaring in het data-werkveld

  • Een goed begrip van datakwaliteit en relevante technologieën zoals digital twin

  • C ommunicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, en de vaardigheid om complexe informatie te vertalen naar begrijpelijke taal voor niet-technische collega’s

  • Proactieve houding, met het vermogen om zelfstandig te werken en initiatief te nemen.

  • Enthousiasme over de opgave energietransitie is een pre.
Eisen

Aantoonbare ervaring Energietransitie
De kandidaat kan overtuigend bewijs aanleveren dat hij/zij ervaring heeft op dit gebied. Aan te tonen via CV of referentie.
Aantoonbare ervaring met datamanagement
De kandidaat kan overtuigend bewijs aanleveren dat hij/zijervaring heeft met datamanagement. Aan te tonen via CV of referentie.

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %


Data vaardigheden
Het vakgebied van datamanagement is nog volop in ontwikkeling. Geef een toelichting in maximaal 200 woorden welke vaardigheden u bezit om data gedreven sturing in Amersfoort op de kaart te zetten.
Weging: 30 %


Werk- en denkniveau
De kandidaat werkt samen in divers team van strategen, adviseurs en projectleiders. Dit vraagt zowel een abstract denkvermogen als een praktische vertaling van beleid naar uitvoering. Geef een toelichting in maximaal 200 woorden hoe u deze vertaling maakt.
Weging: 10 %


Beheersing van relevante ICT-tools
De kandidaat beheerst de relevante ICT-tools welke in het ruimtelijke domein worden gebruikt. GIS-systemen, SQL, digital twins en Python hebben weinig geheimen voor u. Geef een toelichting van maximaal 200 woorden welke relevante ICT-tools u beheerst en waar en hoe u deze heeft toegepast.
Weging: 10 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

In de beoordeling van het interview zullen wij vooral letten op de volgende onderdelen:

· U heeft een open en geinteresseerde houding, hoe complex ook de opgave welke aan u wordt voorgeschoteld

· U heeft een 'erop af' mentaliteit, ook als u tegenstand ervaart binnen of buiten de organisatie

· U bent een teamspeler.


Weging: 25 %

Interviewplanning

De interviews worden in overleg gepland ZSM na de sluitingsdatum van indienen offertes.