Functioneel Applicatiebeheerder

Logo van de gemeente achtkarspelen, met gestileerde menselijke profielen in blauwe contouren boven de naam "achtkarspelen" in blauwe letters.

Aanvraagnummer: 1702
Organisatie: Gemeente Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Locatie: gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel
Uren per week: 32
Tarief: Geen maximum
Regio: Friesland
Startdatum: 01-06-2024
Optie tot verlenging: 4 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 31-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Het functioneel beheer van de applicaties die gebruikt worden binnen het Sociaal Domein.

De kernapplicaties zijn ISamenlevingszaken en CivisionSamenlevingszaken. Daarnaast gebruiken we systemen voor Schulddienstverlening, Leerlingenvervoer en Leerplicht.


Verantwoordelijkheden

We zoeken een kandidaat die systemen én mensen begrijpt. De kandidaat maakt zich een systeem en werkwijze snel eigen. Daarnaast zijn goed luisteren en inlevingsvermogen van belang om de eindgebruiker zo goed mogelijk van dienst te zijn. Goede suggesties om zaken anders aan te pakken zijn van harte welkom.

De kandidaat is verantwoordelijk voor het oplossen van Incidenten, gebruikersondersteuning, uitvoeren van wijzigingen en releases en ook het optimaliseren (eigen) werkprocessen.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. De opdracht is voor 32 uur per week. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om gedurende de looptijd van de overeenkomst de inzet te verhogen tot maximaal 36 uren per week waarbij het uurtarief ongewijzigd zal blijven, tenzij partijen bij urenuitbreiding een lager uurtarief overeenkomen vanwege de verhoging van de inzet. Een hoger uurtarief is uiteraard niet mogelijk. Deze urenuitbreiding is optioneel, opdrachtnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Uitbreiding geschiedt in overleg met opdrachtnemer en wordt indien van toepassing nader schriftelijk vastgelegd. Bij inschrijving dient u uit te gaan van het minimaal aantal uren per week. De functie is in de organisatie op basis van de cao SGO ingeschaald op functieschaal 9. De gesprekken vinden plaats op 6 juni 2024. We vragen hier rekening mee te houden.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.

U voegt een motivatiebrief van de kandidaat van maximaal 2 pagina's A4 toe.

Minimaal HBO werk- en denkniveau.

De kandidaat heeft minimaal 2 jaar relevante en recente (<5 jaar) werkervaring als Functioneel Beheerder. (blijkt uit CV)

De kandidaat heeft werkervaring opgedaan als Functioneel beheerder binnen een gemeentelijke organisatie op het gebied van Sociaal Domein

De kandidaat heeft ervaring met SQL, Microsoft Power BI, Data-analyse.

De kandidaat heeft specifieke kennis van DBeaver.

De kandidaat is In het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen.


Prijs (eisen)

Minimaal: € 85,00
Maximaal: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 10 %
Gewicht van kwaliteit : 90 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

De mate waarin de genoten opleiding(en) aansluit(en) bij het gevraagde functieprofiel

40 %

De mate waarin de werkervaring van de kandidaat aansluit bij de opdracht.

20 %

Extra ervaring met DBeaver


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Als Inschrijver in de top 2 is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.

Indien er geen klik is, of de kandidaten niet voldoen, houdt de opdrachtgever zich het recht voor om in gesprek te gaan met de kandidaten op plek 3, 4, 5, etc..