Gemeentejurist

Logo van gemeente zoetermeer met een gestileerd blauw boompictogram boven de tekst "gemeente zoetermeer" in grijs.

Aanvraagnummer: 744
Organisatie: Gemeente Zoetermeer
Locatie: Zoetermeer
Uren per week: 20 tot 30 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 6 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 16-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Opdracht
In verband met ziekte zoeken we een extra senior jurist. Iemand die breed inzetbaar is.
Als senior jurist ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitwerken van juridische adviezen. Je bent vooral actief op het gebied van bestuursrecht maar kan ook ingezet worden op het gebied van Woo-verzoeken, de rechtspositie van onze politieke ambtsdragers, subsidies & mandaat en geheimhouding.  Je bent in staat om complexe adviezen helder te bespreken en beschrijven voor bestuurders en ambtenaren.
Jij houdt je hoofd koel bij alle vragen die op je afkomen, of ze nu vanuit het bestuur of vanuit de organisatie komen, en je voorziet ons van antwoorden die zowel juridisch juist, als praktisch werkbaar zijn.  Je deinst er niet voor terug om daarbij een duidelijk standpunt in te nemen en weet je antwoorden bovendien in heldere, voor de ontvanger begrijpelijke taal te formuleren.
We zoeken een gemeentejurist met veel kennis van het bestuursrecht privaatrecht en aanbestedingswet.

Hoofdtaken:
-   adviseert over diverse publiekrechtelijke aangelegenheden;
-   adviseert omtrent algemeen bestuurlijke aangelegenheden;
-   adviseert over regelgeving;
-   is concern brede vraagbaak voor juridische vraagstukken op het gebied van staats- en bestuursrecht.

Competenties
- Team player (samenwerken);
- Helicopterview;
- Analytisch;
- Oplossingsgericht;
- Organisatiesensitief.

Gunningscriteria
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van publiekrecht (35 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het vakgebied staats- en bestuursrecht bij een gemeente (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van klachten en/of mediation (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van regelgeving/verordeningen (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met mandaat (5 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist binnen een gemeente (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Benodigd aantal professionals:
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 22 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 18 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.