Inhoudsdeskundige Huishoudelijke Hulp (Wmo)

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 2407
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: ’s-Hertogenbosch
Uren per week: 200 totaal
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 01-10-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 09-07-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Als inhoudsdeskundige Huishoudelijke Hulp (Wmo) breng je inhoudelijke expertise in ten aanzien van de aanbesteding van de Huishoudelijke Hulp. Met name je kennis over ‘de markt’ van de Huishoudelijke Hulp maakt dat er een zo’n optimaal mogelijk resultaat wordt bereikt. Kennis op het gebied van Inkooptrajecten hierbij is een pré.


Kandidaatomschrijving

Met een kritische blik zorg je samen met de desbetreffende collega’s ervoor dat het aanbestedingstraject met een goed resultaat wordt afgerond. Jouw goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden komen daarbij goed van pas. Bovendien kun je goed zelfstandig en procesmatig werken. Verder heb je:

  • Aantoonbare ervaring op het gebied van aanbesteden binnen het sociaal domein;
  • Aantoonbare ervaring op het gebied van aanbesteden binnen de Wmo en meer specifiek de Huishoudelijke Hulp;
  • Aantoonbare ervaring in de doorontwikkeling van de Huishoudelijke Hulp (proeftuinen);
  • Pré: aantoonbare ervaring met de Aanbestedingswet;
  • Pré: ben je gespecialiseerd in variaties van aanbestedingsprocedures, zoals Open House.

Eisen

Overeenkomst van opdracht
Bureau of zelfstandige is akkoord met bijgevoegde overeenkomst van opdracht
Kennis en ervaring
Kandidaat heeft de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van aanbesteden binnen het sociaal domein. Dit is aantoonbaar op ingediende offerte.
Referentie vereist
Kennis en ervaring
Kandidaat heeft de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van aanbesteden binnen de Wmo en dan specifiek de Huishoudelijke Hulp. Dit is aantoonbaar op ingediende offerte.
Kennis en ervaring
Kandidaat heeft in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan in de doorontwikkeling van de Huishoudelijke Hulp (Proeftuinen)
Opleidingsniveau
Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding.
Beschikbaarheid
Kandidaat is beschikbaar vanaf begin oktober 2024.
Gevraagde documenten
Aanleveren na gunning
  • Actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 15 %


Kennis en ervaring
Aantoonbare ervaring met de aanbestedingswet
Weging: 15 %


Kennis en ervaring
Gespecialiseerd in variaties van aanbestedingsprocedures.
Weging: 15 %


Opleiding
Opleiding of cursus gevolgd op het gebied van aanbesteden.
Weging: 10 %


Competenties
Kandidaat heeft projectmatige vaardigheden, is resultaatgericht, is gericht op samenwerking, beschikt over communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, is stressbestendig en kan overzicht bewaren.
Weging: 20 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

Gesprekken maken onderdeel uit van de procedure. De gesprekken vinden plaats op 18 juli 2024.


“Met de top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

De kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund [1] , dient voor definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet, of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de tweede kandidaat in rang.”


[1] Opschortende termijn na gunning Zodra een kandidaat is gekozen en je via het systeem de gunning hebt gepubliceerd gaat automatisch een opschortende termijn lopen, te weten 5 kalenderdagen. In deze termijn kunnen afgewezen inschrijvers bezwaar maken tegen de gunning. Mocht dit gebeuren, dan kun je schakelen met de inkoopadviseur. Na het verstrijken van deze kalenderdagen wordt de gunning definitief. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Maar let op: Pas na deze termijn mag de kandidaat aan het werk gaan. Zodra de kandidaat bekend is en de gunning (voorlopig) wordt verstuurd, vraag je de kandidaat om binnen 5 kalenderdagen een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) in te dienen. Zie hiervoor bijlage IV.


Weging: 25 %

Interviewplanning

Gesprekken maken onderdeel uit van de procedure. De gesprekken vinden plaats op 18 juli 2024.


“Met de top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.

De kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund [1] , dient voor definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet, of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de tweede kandidaat in rang.”


[1] Opschortende termijn na gunning Zodra een kandidaat is gekozen en je via het systeem de gunning hebt gepubliceerd gaat automatisch een opschortende termijn lopen, te weten 5 kalenderdagen. In deze termijn kunnen afgewezen inschrijvers bezwaar maken tegen de gunning. Mocht dit gebeuren, dan kun je schakelen met de inkoopadviseur. Na het verstrijken van deze kalenderdagen wordt de gunning definitief. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Maar let op: Pas na deze termijn mag de kandidaat aan het werk gaan. Zodra de kandidaat bekend is en de gunning (voorlopig) wordt verstuurd, vraag je de kandidaat om binnen 5 kalenderdagen een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) in te dienen. Zie hiervoor bijlage IV.