Inhuur Stedenbouwkundige voor afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Logo van Gemeente Oss met een gestileerd blauw silhouet van een vliegende vogel naast de tekst "Gemeente Oss.

Aanvraagnummer: 932
Organisatie: Gemeente Oss
Locatie: Oss
Uren per week: 24 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-7-2024 t/m 1-7-2025
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 1-7-2024
Optie tot verlenging: 12 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 13-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Als Stedenbouwkundige vervul je een belangrijke functie in onze ruimtelijke opgaven, zoals de verstedelijking, de woningbouwversnelling in de stad en kleine kernen, ontwikkelingen in het buitengebied en mobiliteitsvraagstukken. Dit doe je niet alleen, maar samen met zo’n 40 collega’s van onze afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, verdeeld over de teams Stedelijk Gebied en Landelijk Gebied. Er werken op onze afdeling 3 stedenbouwkundigen, 1 stadsontwerper en 1 landschapsontwerper. We zoeken een tijdelijke collega vanwege de piek in werkdruk die is ontstaan in relatie tot de grote opgaven waar gemeente Oss aan werkt.

Gemeente Oss staat de komende jaren voor verschillende grote complexe opgaven, waar je als stedenbouwkundige een belangrijke regisserende en adviserende rol in hebt. De gemeente kenmerkt zich door grote afwisseling; van stedelijk gebied tot karakteristieke en historische kleine(re) kernen en een enorm buitengebied. Deze grote diversiteit betekent een sterke afwisseling van werkzaamheden op verschillende schaalniveaus voor jou als stedenbouwkundige.

Concreet bestaat je werk uit:

· Je ontwikkelt ideeën, stedenbouwkundige visies, plannen en concepten en weet deze uit te werken, te visualiseren en daarmee anderen te inspireren.

· Je adviseert bestuur, management en organisatie bij stedenbouwkundige vraagstukken. Dit houdt onder andere in: het onderzoeken, uitschrijven en tekenen, (door)ontwikkelen en verbinden van scenario's, het voorleggen van keuzes (van advies voorzien) om tot bestuurlijke besluitvorming te kunnen komen.

· Je neemt deel aan programma’s en projecten. Je bent dé adviseur op het gebied van stedenbouw. Je adviseert op inhoud en zorgt dat het programma en de projecten passen in en bijdragen aan de strategische koers. Doorgaans lever je je bijdrage door relevante input te geven; je geeft afwegingskaders mee en stelt stedenbouwkundige doelen.

· Je signaleert en agendeert stedenbouwkundige (door)ontwikkelingen bij management, bestuur en organisatie.

· Je adviseert op hoofdlijnen over ruimtelijke initiatieven en beoordeelt deze.Thuiswerken is mogelijk (minimaal 1-2 dagen per week op kantoor, afhankelijk van aantal uren, in afstemming)
Weging prijsdeel: 20 %

Ervaring ontwikkelen en uitwerken stedenbouwkundige visies, plannen en concepten

Uit de offerte of het CV blijkt dat de kandidaat ervaring heeft met het ontwikkelen en het uitwerken van stedenbouwkundige visies, plannen en concepten
  • 3-5 jaar werkervaring (10 %)
  • Meer dan 5 jaar werkervaring (20 %)
Weging: 20 %

Deelname projecten als stedenbouwkundige

Uit de offerte of het CV blijkt dat de kandidaat ervaring heeft in het deelnemen aan projecten en/of programma’s en daarin als stedenbouwkundige heeft gefunctioneerd.
  • 3-5 jaar werkervaring (10 %)
  • Meer dan 5 jaar werkervaring (20 %)
Weging: 20 %

Ervaring beoordelen ruimtelijke initiatieven

Uit de offerte of het CV blijkt dat de kandidaat in de rol van stedenbouwkundige ervaring heeft met het beoordelen (op hoofdlijnen) van ruimtelijke initiatieven.
  • 3-5 jaar werkervaring (10 %)
  • Meer dan 5 jaar werkervaring (15 %)
Weging: 15 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Competenties en vaardigheden zoals beschreven in kandidaat profiel. In het bijzonder zal worden gelet op o f de kandidaat uitstekend in- en extern kan communiceren (bijvoorbeeld over ruimtelijke plannen om tot een goed resultaat te komen).

Weging: 25 %
De gesprekken staan gepland voor woensdag 22 mei 2024.