Inkoopadviseur

Logo van 's-hertogenbosch met gestileerde blauwe figuren boven de naam van de stad, met daaronder een vereenvoudigd watermotief.

Aanvraagnummer: 1924
Organisatie: Gemeente 's Hertogenbosch
Locatie: ’s-Hertogenbosch
Uren per week: 200 totaal
Tarief: €115 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 01-07-2024
Optie tot verlenging: 4 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 17-06-2024 07:30

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

De afdeling Concerninkoop is op zoek naar een ervaren inkoopadviseur die in de organisatie een aantal aanbestedingstrajecten (zowel meervoudig onderhands als Europees) zelfstandig kan uitvoeren als tijdelijke ondersteuning van het vaste team.

De trajecten (minimaal 4, niet meer dan 10-12) worden in overleg toegewezen. Per traject volgt een intake met een inschatting van doorlooptijd en tijdsbesteding en afspraken over begeleiding.


Kandidaatomschrijving

De kandidaat is een ervaren inkoopadviseur die zelfstandig werkt en daarbij goed in verbinding blijft met z'n inkoopcollega's. De kandidaat beschikt over:

 • Grondige kennis van en brede ervaring met inkoopprocedures en de juridische aspecten die hieraan verbonden zijn zoals Europese en nationale regelgeving voor aanbesteden .
 • De kandidaat beschikt over overtuigingskracht, weet mensen te enthousiasmeren en kan goed samenwerken.
 • De kandidaat is creatief in zijn/haar werkwijze en weet daarmee goede resultaten te behalen. De kandidaat is aanspreekbaar op die resultaten.
 • De kandidaat kan zich mondeling en schriftelijk goed uit drukken. Daarnaast gaat het de kandidaat makkelijk af om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en op basis hiervan een gewogen oordeel en advies te vormen.
 • De kandidaat kan goed plannen en organiseren en heeft een groot probleemoplossend vermogen.
 • Als persoon is de kandidaat een netwerker, proactief, klantgericht, omgevingsbewust, politiek sensitief en de kandidaat toont eigenaarschap.

Eisen

Opleiding
De kandidaat heeft minimaal afgeronde HBO Bachelor aangevuld met inkoopopleidingen zoals Nevi 2 publiek of Conducto aanbesteden of minimaal 5 jaar brede praktijkervaring als inkoopadviseur in de publieke sector. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
Werkervaring
De kandidaat heeft minimaal 10 Europese aanbestedingstrajecten voor diensten en/of leveringen als hoofdprocesleider zelfstandig doorlopen. En de kandidaat heeft de ervaring met het aanbesteden van diensten/leveringen vanuit meerdere werkvelden zoals Facilitair, ICT en buiten ruimte. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
Referentie vereist
Competenties
De kandidaat is klantgericht, accuraat, kan planmatig werken en goed met deadlines omgaan, kan goed luisteren, analyseren en adviseren en weet daarbij een goede mix te vinden tussen formele regels en een pragmatische aanpak.De kandidaat is resultaatgericht en communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk). Bovenstaande competenties zijn minimum eisen en worden getoetst bij de kandidaten die worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
Ervaring
De kandidaat heeft kennis en ervaring met het gebruik van verschillende MS Officeproducten ter ondersteuning van zijn/haar werkzaamheden.
UEA (voorheen Eigen Verklaring)
De kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund, dient voor definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet, of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de volgende kandidaat in rang.
Gevraagde documenten
Aanleveren bij offerte
 • Referenties van 2 verschillende opdrachtgevers
Aanleveren na gunning
 • Actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • Verklaring omtrent het Gedrag

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 10 %


Opleiding
De kandidaat heeft een diploma van Conducto aanbesteden voor gevorderden. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
Weging: 5 %


Opleiding
De kandidaat heeft een diploma van Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
Weging: 5 %


Opleiding
De kandidaat heeft een diploma van Leergang aanbestedingsrecht voor inkoper. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
Weging: 5 %


Werkervaring
De kandidaat heeft ervaring als procesbegeleider met het aanbesteden van diensten/leveringen binnen sociaal domein. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
Weging: 5 %


Werkervaring
De kandidaat heeft ervaring als procesbegeleider met het aanbesteden van werken. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
Weging: 5 %


Werkervaring
Uit meerdere aanbestedingstrajecten blijkt dat de kandidaat ervaring heeft met beheersing van TenderNed.
Weging: 5 %


Werkervaring
De kandidaat heeft minimaal 10 Europese aanbestedingstrajecten voor diensten en/of leveringen als hoofdprocesleider zelfstandig doorlopen. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
 • 10-20 aanbestedingstrajecten (10 %)
 • > 20 aanbestedingstrajecten (15 %)
Weging: 15 %


Ervaring
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het aanbesteden van diensten/leveringen vanuit meerdere werkvelden zoals Facilitair, ICT en buiten ruimte. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
 • 5-10 jaar (10 %)
 • > 10 jaar (20 %)
Weging: 20 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Met de top 3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.
Weging: 25 %

Interviewplanning

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 25 juni 2024 in de ochtend . De uitnodigingen voor deze gesprekken worden uiterlijk donderdag 20 juni 2024 verzonden.