Juridisch medewerker apv en bijzondere wetten

Logo van gemeente zoetermeer met een gestileerd blauw boompictogram boven de tekst "gemeente zoetermeer" in grijs.

Aanvraagnummer: 1017
Organisatie: Gemeente Zoetermeer
Locatie: Zoetermeer
Uren per week: 32 tot 36 per week
Tarief: €90 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 06-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen. Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Opdracht
Je bent als juridisch medewerker inzetbaar op het domein vergunningverlening op het rechtsgebied bijzondere wetgeving (o.a. Apv, Alcoholwet en wet Bibob).Taken

 • Juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij dossiers op het gebied van vergunningverlening op het gebied van bijzondere wetten;
 • Toets aan wet- en regelgeving;
 • Opstellen van complexe beschikkingen;
 • Behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Vertegenwoordiging bij de externe commissie voor bezwaar- en beroepschriften;
 • Overleg plegen met ketenpartners;
 • Bewaken afstemming gemeentelijke regelgeving (beleid) en verordeningen;
 • Input leveren op door onze afdeling en andere afdelingen op te stellen gemeentelijk beleid en verordeningen inzake de toepasbaarheid hiervan;
 • Fungeren als vraagbaak binnen onze afdeling op het gebied van vergunningverlening;
 • Aanspreekpunt voor de toezichthouder openbare ruimte;
 • Opstellen informerende notities voor de bestuurder en het college;
 • Ondersteunt bij implementatie, interpretatie en toepassing van complexe wet- en regelgeving en bij het opstellen van complexe beschikkingen;
 • Uitvoeren collegiale (lees)toets;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als juridisch medewerker op het gebied vergunningverlening (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als juridisch medewerker binnen een gemeentelijke organisatie (35 punten);
7. Beschikbaar voor 32-36 uur per week (25 punten);
8. Beschikbaar per 1 juni 2024 (5 punten).

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als juridisch medewerker op het gebied vergunningverlening;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist binnen een gemeentelijke organisatie;
4. Een maximaal uurtarief van € 90,- inclusief reiskosten woon-werk en binnen Zoetermeer, alsmede Fee Flextender, maar exclusief btw.

Benodigd aantal professionals:
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 8 mei 2024 van 09:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 7 mei 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.