Jurist Handhaving Omgevingszaken Buitengebied-West

Logo van gemeente de ronde venen met een gestileerde groene en blauwgroen sneeuwvlok naast de tekst.

Aanvraagnummer: 2684
Organisatie: Gemeente De Ronde Venen
Locatie: De Ronde Venen
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Utrecht
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 15-07-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Organisatieontwikkeling staat de komende jaren bij De Ronde Venen centraal. Het doel daarvan is het beter en sneller aansluiten bij de wensen vanuit de samenleving. Kernwaarden daarbij zijn Durf, Resultaat en Verbinding. Taken van het Team Omgeving zijn o.a.: behandelen van ruimtelijke plannen, vergunningen en handhaving van omgevingszaken (o.a. wonen, bouw en milieu).


Opdracht

Voor de projectmatige handhaving van het geldende bestemmingsplan in ons buitengebied zoeken we een handhavingsjurist die zich bezighoudt met juridische handhavingszaken en – procedures. Je voert gesprekken met eigenaren en gebruikers, stelt handhavingsbesluiten op, voert verweer bij de bezwarencommissie of bij de Rechtbank/Raad van State. Je zorgt daarbij ook voor de interne- en externe afstemming. Je bewaakt de termijnen, houdt regie op de werkvoorraad en signaleert bijzonderheden.

Je werkt daarbij nauw samen met de toezichthouders en bent samen verantwoordelijk voor de lopende handhavingstrajecten.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als jurist handhaving.


Gunningscriteria (weging)

3. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van: Juridisch, Bestuurskunde en/of Omgevingszaken (25 punten);
4. Aantoonbare kennis van én werkervaring met bestuursrechtelijke handhavingsprocessen / wabo (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente (25 punten);
6. Aantoonbare kennis van: wabo, awb, gemeentewet, wro, omgevingswet/ omgevingsvisie (25 punten);
a. Aantoonbare kennis van alle bovengenoemde wetten (25 punten);
b. Aantoonbare kennis van 4 van de bovengenoemde wetten (15 punten);
c. Aantoonbare kennis van 3 van de bovengenoemde wetten (10 punten);
d. Aantoonbare kennis van 2 van bovengenoemde wetten (5 punten);
e. Aantoonbare kennis van geen of 1 van bovengenoemde wetten (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 22 juli 2024 tussen 14.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.