Jurist Omgevingsplan

Logo van de gemeente Zaltbommel met een gestileerd blauw en groen golfmotief naast de naam 'Gemeente Zaltbommel.'

Aanvraagnummer: 1601
Organisatie: Gemeente Zaltbommel
Locatie: Gemeente Zaltbommel
Uren per week: 32-36
Tarief: €125 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 21-05-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 02-06-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving


Gemeente Zaltbommel zoekt per direct een Jurist Omgevingsplan

Houd jij het overzicht en ben je goed in coördineren?

De opdracht

Als jurist omgevingsplan voer jij samen met de regelanalist de regie op het Omgevingsplan Zaltbommel. Jullie nemen het voortouw in het vormgeven en onderhouden van een helder, consistent, toetsbaar en leesbaar Omgevingsplan. Dat doen we samen met de collega’s in de organisatie die met of aan dit plan werken. Als jurist sta jij daarbij primair aan de lat voor de (juridische) structuur, inhoud en consistentie van het Omgevingsplan. Jouw collega regelanalist is vooral verantwoordelijk voor de leesbaarheid en praktische bruikbaarheid van het plan. De regelanalist combineert in deze functie planologisch juridische kennis met technische kennis van het DSO.

Waar ga jij je verder mee bezig houden?
Je helpt bij het vertalen van juridische regels naar toepasbare regels. Je adviseert over het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet. Je adviseert projectmanagers, werkt mee in projectteams en werkt samen met vergunningverleners en handhavers. Je adviseert over ruimtelijk beleid en schrijft (mee) aan voorstellen daartoe. Ook adviseer je college en gemeenteraad over mogelijke keuzes. Je beschikt dan ook over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en weet aan te sluiten bij verschillende doelgroepen. Op deze vaardigheden vertrouw je ook bij overleg met ketenpartners, belangengroepen, initiatiefnemers en inwoners, die je spreekt over juridische vraagstukken binnen diverse ruimtelijke ontwikkelingen en integrale gebiedsopgaven. Daarnaast vervult je een mentorrol voor je collega’s.

Over de organisatie

Een open werksfeer, fijne collega’s en goed bereikbaar; dat is werken bij de gemeente Zaltbommel in een notendop. Wij kennen weinig hiërarchie en iedereen loopt bij elkaar naar binnen. Wij vinden onderling contact, ook buiten de inhoud om, belangrijk. En dat stimuleren we. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.
We zitten in een proces om vanuit maatschappelijke opgaves in kleine integrale opgaveteams efficiënt en effectief te werken aan oplossingen die werken in de praktijk. Hierbij worden ook maatschappelijke partners en inwoners betrokken.
Het gemeentekantoor staat vlak naast de A2 en er is een rechtstreekse treinverbinding vanuit Utrecht en Den Bosch. Naast de historische (binnen)stad Zaltbommel is er het buitengebied met elf karakteristieke dorpen.
De gemeente Zaltbommel is een prettige opdrachtgever met een informele werksfeer en korte lijnen. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte om de opdracht in te vullen en resultaten te behalen.

Over de afdeling

De afdeling Leefomgeving is een team in opbouw. Binnen de afdeling Leefomgeving werken ruim dertig professionals aan de ontwikkeling van beleid en de uitvoering hiervan op een heel breed werkveld. Ruimtelijke ordening (waaronder de invoering van de Omgevingswet), wonen, cultuurhistorie, stedenbouw, landschap, milieu, duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie, APV, bijzondere wetten, veiligheid, handhaving en gebiedsgericht werken zijn onderwerpen waar met passie aan wordt gewerkt. De afdeling bestaat uit een mix van ervaren en jonge medewerkers.


Verantwoordelijkheden

  • Regievoering op het Omgevingsplan Zaltbommel (zie opdrachtomschrijving).
  • Vertalen van juridische regels naar toepasbare regels. 
  • Adviseren over het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet. 
  • Adviseren over ruimtelijk beleid en voorstellen daartoe schrijven. 
  • Adviseren college, gemeenteraad, projectmanagers en overige belanghebbenden in de organisatie.
  • Contact met externe stakeholders onderhouden over juridische vraagstukken binnen ruimtelijke ontwikkelingen en integrale gebiedsopgaven. 
  • Meewerken in projectteams en samenwerken met vergunningverleners en handhavers.
  • Mentorrol voor collega's. 

Beschikbaarheid

De kandidaat is per direct dan wel zo snel mogelijk inzetbaar tot en met 31 december 2024 voor 32-36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd (termijn in overleg). De startdatum is afhankelijk van de afronding van de Offerteprocedure. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. (De gemeente is voornemens om deze functie vast in te vullen, dus een detavast-constructie behoort tot de mogelijkheden).


Overige eisen

Motivatiebrief & cv.

Opleiding Een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding (juridisch of ruimtelijk bestuursrecht).

Specifieke kennis, competenties en ervaring - Je hebt (basis)kennis van de nieuwe Omgevingswet. - Analytisch sterk, nauwkeurig, in staat om overzicht te houden over complexe materie. - Je kunt goed samenwerken en hebt daar ook plezier in. - Jij ziet het als een uitdaging beleid te vertalen naar hanteerbare en leesbare juridische regels. - Je herkent jezelf in onze kernwaarden: lef, samen en trots. - Gemotiveerd, zowel het beste uit jouw eigen werk te halen, als jezelf verder te ontwikkelen.

Werkervaring Een aantal jaren werkervaring met ruimtelijke procedures op gemeentelijk niveau is noodzakelijk.


Gunningscriteria

Sortering
Sorteer op kwaliteit (dan prijs)
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

20 %

Opleiding Een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding (juridisch of ruimtelijk bestuursrecht).

20 %

Werkervaring Een aantal jaren werkervaring met ruimtelijke procedures op gemeentelijk niveau is noodzakelijk.

60 %

Specifieke kennis, competenties en ervaring - Je hebt (basis)kennis van de nieuwe Omgevingswet. - Analytisch sterk, nauwkeurig, in staat om overzicht te houden over complexe materie. - Je kunt goed samenwerken en hebt daar ook plezier in. - Jij ziet het als een uitdaging beleid te vertalen naar hanteerbare en leesbare juridische regels. - Je herkent jezelf in onze kernwaarden: lef, samen en trots. - Gemotiveerd, zowel het beste uit jouw eigen werk te halen, als jezelf verder te ontwikkelen.


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 125,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

1. Voldoet de kandidaat aan de gestelde eisen.

2. Past de kandidaat in het team.

3. Past het mentorschap bij de kandidaat.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden op donderdag 6 juni a.s. in de ochtend in Zaltbommel. Gelieve hier rekening mee te houden.