Klantmanager Inkomen, Werk en Inburgering

Logo van de gemeente Pijnacker-nootdorp, met in elkaar verweven blauwe linten die een gestileerde 'p' en 'n' vormen naast de naam in blauwe tekst.

Aanvraagnummer: 2608
Organisatie: Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Locatie: Pijnacker-Nootdorp
Uren per week: 36 per week
Tarief: €75 per uur
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 09-07-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De afdeling Sociaal Domein bestaat uit de afdeling Participatie en de afdeling Maatschappelijke ondersteuning. Onder het team Participatie valt het Jongerenteam Opleiding en Werk, en het team Werk & Inkomen waar jij als klantmanager deel van uitmaakt.

De implementatie van iSam vraagt veel van de huidige Klantmanagers Werk- en Inburgering. De focus binnen de opdracht zal voornamelijk op inburgering liggen. Mocht het nodig zijn dan kan er ook inzet op inkomen worden verwacht.


Opdracht

Als klantmanager ben je verantwoordelijk voor een caseload met cliënten die op werk of inkomen ondersteuning van de gemeente nodig hebben en draag jij bij aan een geslaagde inburgering van vergunninghouders en gezinsmigranten. Dit houdt het volgende in:

 • Je beoordeelt bijstandsaanvragen en voert intakegesprekken met de cliënt. Je hebt daarbij oog voor de participatiemogelijkheden van de cliënt en probeert deze conform de regelgeving zo goed mogelijk te adviseren;
 • Je legt en onderhoudt contact met de ketenpartners en hebt een proactieve rol in het uitvoeren van je werkzaamheden;
 • Je beheert zelfstandig een caseload en bent daarin verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende zaken, dit betekent ook dat je periodieke en incidentele heronderzoeken uitvoert;
 • Je werkt actief samen met klantmanager Inburgering & Werk;
 • Je werkt aan het voorkomen en aanpakken van fraude door de rechtmatigheid van verstrekte of te verstrekken uitkeringen te beoordelen;
 • Je signaleert belemmeringen of ondersteuningsvragen op andere gebieden in het sociaal domein en bent intermediair naar andere hulpverlenende instellingen indien financiële, sociale en/of psychische problemen van de cliënt daartoe aanleiding geven;
 • Je voert informatiegesprekken met vergunninghouders en migranten;
  Je legt en onderhoudt contacten met de ketenpartners en hebt een proactieve rol in het uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering;
 • Je begeleidt en houdt de regie bij inburgeraars, statushouders en de ondertussengroep;
 • Je stimuleert de cliënt en zoekt op creatieve wijze naar kansen voor toeleiding naar de arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk en zorgmogelijkheden;
 • Je voert intakegesprekken in het kader van de nieuwe Wet Inburgering;
 • Je beheert zelfstandig een caseload en bent daarin verantwoordelijk voor de uitvoering van alle voorkomende zaken, dit betekent ook dat je periodieke en incidentele heronderzoeken uitvoert;
 • Je bent onderdeel van de vernieuwde aanpak ‘werken, werken aan en meedoen’ door intensieve contacten met je klanten te onderhouden om hen te ondersteunen bij hun participatie;
 • Je werkt aan het voorkomen en aanpakken van fraude door de rechtmatigheid van verstrekte of te verstrekken uitkeringen te beoordelen;
 • Je signaleert belemmeringen of ondersteuningsvragen op andere gebieden in het sociaal domein en bent intermediair naar andere hulpverlenende instellingen indien financiële, sociale en/of psychische problemen van de cliënt daartoe aanleiding geven;
 • Je verwerkt alle gegevens in onze systemen en verzorgt de noodzakelijke rapportages.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als klantmanager inkomen;
4. Een afgeronde hbo bachelor opleiding SJD, Rechten of MWD;
5. In het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven en biedt qua verzekerde hoedanigheid, inhoudelijk dekking aan minimaal de opdrachtwaarde van de opdracht;
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Civision (benoem waar deze is opgedaan);
7. Een maximum uurtarief van € 75,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer én Fee flexender;

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De gemeente Pijnacker-Nootdorp behoudt zich het recht de opdracht niet te gunnen.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.


Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdagochtend 11 juli 2024 en vrijdagochtend 12 juli 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.