Kwartiermaker Centraal Ontmoetingscentrum Wolvega

Logo van gemeente weststellingwerf met een rood gestileerd paardenembleem boven de naam in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 2601
Organisatie: Gemeente Weststellingwerf
Locatie: gemeente Weststellingwerf
Uren per week: 16 uur per week
Tarief: €90 per uur
Regio: Friesland
Startdatum: 15-07-2024
Optie tot verlenging: Nee
Sluitingsdatum: 10-07-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Werken bij een gemeente suf en saai? Vergeet het maar! De gemeente Weststellingwerf bemoeit zich met de hele lokale samenleving, van afvalcontainer tot zwembad, van thuishulp tot fietspad. Hierdoor werken bij ons veel verschillende mensen met allerlei opleidingen en deskundigheden.

Bij de gemeente Weststellingwerf werk je mét mensen vóór mensen. En kun je echt iets betekenen! De wensen en behoeften, maar ook de mogelijkheden van de inwoners van onze 26 dorpen nemen we graag mee in de plannen die we maken. Mits die passen bij de wetten en regels waar we mee te maken hebben. Dat is complex, enorm interessant en brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

Voor het team Projecten zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Centraal Ontmoetingscentrum Wolvega.

De opdracht

Bestemming Wolvega is een project in de gemeente Weststellingwerf in samenwerking met de Regiodeal ZuidOostFryslan. In Bestemming Wolvega wordt samen met inwoners gewerkt aan het versterken van de sociale structuren, samenhang en sociale cohesie in Wolvega. Eén van de projecten van Bestemming Wolvega is het realiseren van een bruisend centraal ontmoetingscentrum in Wolvega. Voor dit doel is de Kerk op de Hoogte en de Ark aangekocht.

Een enthousiaste groep inwoners, de initiatiefgroep, is druk met de voorbereidingen en de invulling van deze locaties. De kwartiermaker Centraal Ontmoetingscentrum Wolvega werkt met deze groep samen om te komen tot een organisatieplan waarbij het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de inwoners/initiatiefgroep ligt.


Verantwoordelijkheden

De opdracht is 'af' wanneer er een gedragen en uitvoerbaar organisatieplan ligt.

Onderdelen van het organisatieplan moeten zijn:

· Visie en missie van het centraal ontmoetingscentrum

· Rechtsvorm met een daarbij passend bestuur

· Organisatievorm met commissies

· Beheersstructuur

· Exploitatieplan

· Vrijwilligers en een passend vrijwilligersbeleid

· Relatie met de gemeente

· Relatie met actoren in Wolvega, zoals horeca, verenigingen e.d.

· Subsidiemogelijkheden

Daarnaast:

· De kwartiermaker heeft regelmatig afstemming met de projectleider

· De kwartiermaker werkt samen met de initiatiefgroep en zoekt met deze groep actief naar bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers.

· Zoekt samen met de initiatiefgroep actief contact, verbindingen en draagvlak met de verschillende actoren in Wolvega, zoals horeca, verenigingen, e.d.

· Het ontwikkelen van de Kerk op de Hoogte en Ark tot een bruisend ontmoetingscentrum heeft relatie met de centrumontwikkelingen en revitalisering van het groene hart in Wolvega.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 15 juli 2024 tot en met 15 december 2024 voor 16 uur per week. De opdracht vraagt om een flexibele inzetbaarheid, soms ook in de avonden. De inhuuropdracht kan in principe niet worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 3 pagina's A4 toe.


Prijs (eisen)

Maximaal: € 90,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPK) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BPK komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ((uw prijs - laagste prijs) * (100 / (hoogste prijs - laagste prijs)))
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = (prijs score * prijs weging) + (kwaliteit score * kwaliteit weging)


Gunningscriteria (wensen)

40 %

Externe heeft aantoonbaar minimaal een Hbo-opleiding en/of hbo werk- en denkniveau. Externe voldoet volledig aan dit criterium (250 punten) Externe voldoet gedeeltelijk aan dit criterium (125 punten) Externe voldoet niet aan dit criterium (0 punten)

40 %

Externe beschikt over meerdere jaren werkervaring op het gebied van werken met groepen inwoners c.q. opbouwwerk. Externe heeft de aantoonbare ervaring in het vakgebied zoals omschreven (250 punten) Externe heeft enkele jaren aantoonbare ervaring in het vakgebied zoals omschreven (125 punten) Externe heeft geen aantoonbare ervaring in het vakgebied zoals omschreven (0 punten)

20 %

Externe heeft meerdere jaren aantoonbare ervaring in het maken van organisatieplannen en exploitatieplannen voor ontmoetingsplekken. Externe heeft aantoonbare ervaring zoals omschreven (200 punten) Externe heeft enkele jaren aantoonbare ervaring zoals omschreven (100 punten) Externe heeft geen aantoonbare ervaring zoals omschreven (0 punten)


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op het (sub)gunningscriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De score uit de schriftelijke beoordeling maakt in principe geen onderdeel uit van de score die leidt tot het voornemen tot gunning. Iedere bij de interviewfase betrokken Leverancier begint in principe weer bij nul en heeft in de interviewfase gelijke kansen. Uitzondering hierop is in het geval meerdere Externen in de interviewfase gelijk scoren, dan zal de totaalscore op prijs en kwaliteit uit de schriftelijke beoordeling doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien de totaalscore ook gelijk is, zal de score op kwaliteit doorslaggevend zijn voor de Gunningsbeslissing. Indien ook deze score op kwaliteit gelijk is, zal de score op prijs doorslaggevend zijn. Indien ook deze score gelijk is, zal de Gunningsbeslissing plaatsvinden door loting in het bijzijn van een notaris.

In de voorgaande alinea wordt de term “in principe” gebruikt, aangezien Gemeente Weststellingwerf zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om een Externe tijdens het interview vragen te stellen over het voldoen aan de eisen en over de antwoorden die Inschrijver/Externe heeft gegeven op de verschillende kwalitatieve (sub)gunningscriteria.

Indien Gemeente Weststellingwerf van mening is dat de Externe op basis van de antwoorden op voorgenoemde vragen een vertekend beeld heeft gegeven van zijn ervaring/kwaliteiten en aldus feitelijk niet aan de eisen voldoet dan wel een zodanige lagere score op de kwalitatieve (sub)gunningcriteria had dienen te krijgen, dat hij op basis van hetgeen in de Offerteaanvraag daaromtrent is vermeld, niet had mogen worden uitgenodigd voor de interviewfase, zal Gemeente Weststellingwerf de Externe uitsluiten van gunning van de Opdracht.

In dat geval heeft Gemeente Weststellingwerf het recht maar niet de verplichting om een andere Externe uit te nodigen voor een interview, die na wijziging van de rangorde daarvoor in aanmerking zou komen.

De interviews worden uitgevoerd door medewerkers van Gemeente Weststellingwerf. Deze personen beoordelen elke Externe op gelijke wijze op basis van de hieronder genoemde persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke Leverancier het voornemen tot gunning ontvangt. Deze Leverancier heeft uiteindelijk de beste prijs-/kwaliteitsverhouding en komt daarmee in aanmerking voor voorlopige gunning van de Opdracht. Indien in de Opdracht een inhuurbehoefte van meer dan 1 persoon wordt gevraagd worden de best scorende Externen uit de interviewfase geselecteerd.