Medewerker Aanbestedingen en Contractmanagement

Logo voor Skal Bio Controle, met de tekst "Skal" met een rode letter "a", gevolgd door een rode pijl en de woorden "BIO CONTROLE" in het zwart.

Aanvraagnummer: 1685
Organisatie: Skal Biocontrole
Locatie: Skal Biocontrole
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Overijssel
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 31-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Skal Biocontrole is dé onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de volledige biologische keten in Nederland. Dit doen wij als enige. We mogen dus oprecht zeggen dat we uniek zijn. Via toezicht houden, registratie en certificatie zetten we ons in voor een aantoonbaar betrouwbare biologische sector. Skal ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole. Dit doen we door bedrijven jaarlijks te bezoeken en te controleren. Zo dragen we als organisatie zorg voor een aantoonbaar en betrouwbaar biologisch Europese keurmerk.

We werken in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van LNV heeft Stichting Skal Biocontrole aangewezen als controlerende autoriteit voor de uitvoering van deze wettelijke taken, die voortvloeien uit de Europese verordeningen voor de biologische productie. Hiernaast hebben we als overheidsorganisatie een informatieplicht naar de burgers in Nederland. Dit is voor een groot deel vastgelegd in de Woo (Wet Open Overheid, voorheen Wob), maar hoort ook bij onze taak als Zelfstandig Bestuursorgaan ‘onder’ LNV.


Opdracht


Team Inkoop, Facilitair en Huisvesting houdt zich bezig met alle inkoopprocessen en contractmanagement binnen Skal. Als ZBO zijn wij ook aanbestedingsplichtig. En juist voor die tak van sport zoeken wij versterking.

Als medewerker aanbestedingen en contractmanagement voer je aanbestedingstrajecten en contractmanagement uit en beheer je de facilitaire contracten zoals, raamovereenkomsten van bijvoorbeeld onze leasemaatschappij. Je kunt een serieuze bijdrage leveren aan de professionalisering van team Inkoop binnen Skal Biocontrole. Ten slotte heb je ervaring of affiniteit met ICT-gerelateerde inkoopprocessen.


Vereisten / knock-outcriteria

1. Aantoonbare kennis van inkoopprocedures en juridische aspecten (ligt dit duidelijk toe in het cv);
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van Europese aanbestedingstrajecten.


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten


3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met Europese aanbestedingstrajecten binnen de overheid (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van inkoop in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
6. Een afgeronde opleiding NEVI-1 of vergelijkbaar (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met spendanalyse (15 punten).


Functieschaal


Deze functie is ingedeeld in schaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

2.


CV-eisen

Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De werkdagen worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.


Planning


De gesprekken bij de gemeente worden gepland op maandag 10 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.