Medewerker Uitvoering

Logo van avri met gestileerde groene tekst met een veelkleurig vuurradontwerp eromheen.

Aanvraagnummer: 2420
Organisatie: Avri
Locatie: Avri
Uren per week: Oproepkracht: gemiddeld 0-40uur per maand
Tarief: €38 - €48 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 15-07-2024
Optie tot verlenging: Ja, 2 opties á 6 maanden
Sluitingsdatum: 09-07-2024 10:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Werkzaamheden in de overslaghal.

Machinist op kraan en shovel in en rond de overslaghal.

Inzetbaar als oproepkracht voor de zaterdag t.b.v. de milieustraat.

Het spoelen van de putten en goten met eigen materiaal.

Bij sneeuwval moet deze persoon worden ingezet met eigen materiaal (in Geldermalsen).

Terreinwerkzaamheden (maaien, terrein onderhouden, zwerfafval opruimen).


Verantwoordelijkheden

Zelfstandig en in groepsverband kunnen werken.


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 15 juli 2024 tot en met 14 juli 2025, als oproepkracht voor gemiddeld 0-40uur per maand. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Werken met shovels en kranen is vereist.

Ervaring met het werken op de milieustraat.

B en T rijbewijs is vereist.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 50 %
Gewicht van kwaliteit : 50 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

PMD Keurmeester

60 %

Ervaring in de afvalinzamelbranche.


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 38,00
Maximaal: € 48,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De benoemde eisen en wensen worden besproken.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden in week 28.
Gelieve hier rekening mee te houden.