Procesbegeleider(s) Thematafels Preventie en Ouderen

Logo van de gemeente Haarlemmermeer met kleurrijke abstracte iconen, waaronder een boom, fiets en gebouwen.

Aanvraagnummer: 599
Organisatie: Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Hoofddorp
Uren per week: 16 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 1-4-2024 t/m 19-12-2024
Regio: Noord-Holland
Startdatum: 1-4-2024
Optie tot verlenging: 6 x 3 maanden
Sluitingsdatum: 08-04-2024 12:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdrachtomschrijving

Voor de doorontwikkeling van de thematafel Preventie en de thematafel Ouderen is Gemeente Haarlemmermeer op zoek naar één of twee procesbegeleiders. De thematafels zijn zo’n negen maanden actief en gericht op een domeinoverstijgende preventieve aanpak. De thematafel Preventie en de thematafel Ouderen, die onderdeel zijn van de samenwerkingsstructuur zorg en welzijn Haarlemmermeer, bestaant uit vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties. De implementatie van de thematafel Preventie en thematafel Ouderen is onderdeel van onze uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De verschillende partijen binnen de gemeente Haarlemmermeer geven gezamenlijk vorm aan een gemeenschappelijke agenda op het gebied van preventie en ouderen. Daarbij ligt de focus op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Context

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) hebben het Rijk, de gemeenten, de zorgverzekeraars en de verschillende zorgpartijen afspraken gemaakt over het bereiken van (gezondheids)doelen voor de komende jaren. Het IZA richt zich met name op het betaalbaar, werkbaar en toegankelijk houden van de zorg. De opgaven in het IZA vormen ook de kaders voor de uitvoering van het GALA. In het GALA maken het Rijk, gemeenten en verzekeraars afspraken over preventie, versterking van de sociale basis, sport en bewegen.

Beide akkoorden hangen nauw met elkaar samen. Ze passen in een beweging van zorg naar preventie en van individuele zorg naar collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde en vitale samenleving. De focus is op positieve gezondheid in brede zin, met aandacht voor zowel de fysieke als de mentale welzijnscomponent. De akkoorden zijn ook gericht op het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners.

In het realiseren van de doelen van deze opgaven is samenwerking, gedeelde eigenaarschap en regie van essentieel belang. We bouwen gezamenlijk aan een samenwerkingsstructuur waar zorg en welzijn samen optrekken, afstemmen en afspraken maken over uitvoering en inzet van de middelen.


Maak het verschil

Bij Haarlemmermeer vindt men stedelijke dynamiek én een dorpskarakter. Daartussen vindt men prachtige natuur, rijke historie en landbouwgrond. Dat betekent dat de kandidaat in zijn/haar werk in aanraking komt met allerlei onderwerpen, belangen en uitdagingen. De komende jaren blijft Haarlemmermeer sterk groeien en ook onze maatschappij staat niet stil. Er is dus genoeg te doen waarbij we kennis, daadkracht en visie goed kunnen gebruiken. Door middel van expertise, ambitie en energie kan de kandidaat écht het verschil maken.
Werkzaamheden
  • Opstellen van een (mini)jaarplan met tijdspad en mijlpalen
  • Ophalen van agendapunten en opstellen van de agenda zo nodig in afstemming met de bestuurlijk trekker van de thematafel
  • Faciliteren van het samenwerkingsproces
  • Voortgang bewaken van de samenwerking (én werkgroepen) in de thematafel
  • Zorgdragen voor terugkoppeling naar bestuurlijke afstemmingstafel, via programmamanager
  • Als eerste contactpersoon naar en van regieteam fungeren. Het regieteam faciliteer het samenwerkingsproces, bewaakt de voortgang van regionale afspraken en organiseert besluitvormingsprocessen.
  • Zorgt ervoor dat taken worden opgepakt binnen de thematafel en monitort de acties
  • Legt verbinding met andere thematafels wanneer domeinoverstijgende of regionale vraagstukken op tafel komen die ook relevant zijn voor deze tafels

De procesbegeleider kan een beroep doen op programma-ondersteuner van de regionale samenwerking om
  • bijeenkomsten in te plannen voor de thematafel met alle deelnemers
  • hulp bij de verzendlijst van de thematafel up to date houden


Weging prijsdeel: 25 %

Minimaal 2 jaar ervaring als procesbegeleider

CV toont aan hoe lang kandidaat als procesbegeleider heeft gewerkt, liefst binnen een gemeente, zorg- of welzijnsorganisatie.
Weging: 20 %

Kennis van de ontwikkelingen in het sociaal domein

De kandidaat heeft ervaring met werken in, en problematiek van het sociaal domein
Weging: 10 %

Kennis van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord

Kennis van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord is een pré. Moet blijken uit het CV
Weging: 10 %

Opereren in een complexe, lokale context

Ervaring met het opereren in een complexe, lokale context met een diversiteit aan organisaties en belangen
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
We kijken naar presentatie van de kandidaat. dat hij rust , zelfvertrouwen en organisatietalent uitstraalt. En klik met de direct leidinggevende.

Weging: 25 %
Interview is voorlopig gepland op donderdag 11 april.