Projectleider Burgerberaad

Logo van Zutphen met gestileerde lijntekeningen van historische gebouwen boven het woord "Zutphen" in blauw, met daaronder een golvende lijn die een rivier voorstelt.

Aanvraagnummer: 2680
Organisatie: Gemeente Zutphen
Locatie: Zutphen
Uren per week: gemiddeld 12 uur
Tarief: €100 per uur
Duur van de opdracht: 5 maanden
Regio: Gelderland
Startdatum: 01-08-2024
Optie tot verlenging: Ja, maandelijks tot en met april 2025
Sluitingsdatum: 22-07-2024 12:00

LET OP! Opdrachten dienen minimaal 1 werkdag voor de sluitingsdatum binnen te zijn voor tijdige verwerking.


Deel deze opdracht


Opdracht omschrijving

In het Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ is opgenomen dat we starten met het organiseren van burgerberaden, te beginnen met een burgerberaad over de energietransitie. Burgerberaden zijn een bewezen effectief middel voor de gemeenteraad om moeilijke beslissingen te nemen, onder andere over de energietransitie. Het leidt tot snellere besluitvorming, beter beleid voor langere termijn, en meer wederzijds vertrouwen tussen inwoners en politiek. We bereiden het eerste burgerberaad voor in 2022 en voeren het eerste uit in 2023. We stellen hiervoor duidelijke spelregels op, zodat zowel de inwoners als het gemeentebestuur dezelfde verwachtingen hebben.
Een burgerberaad is een door loting samengestelde groep burgers, die op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid doet. Dit past bij de vraag uit onze stad en dorp voor meer invloed op de beslissingen die de gemeente maakt.

Kijk op zutphen.nl voor meer informatie over de gemeente.


Verantwoordelijkheden

Je gaat als aanloop naar de start van het daadwerkelijke Burgerberaad allereerst een aanbesteding organiseren om te komen tot de selectie van het bureau dat het Burgerberaad daadwerkelijk gaat begeleiden. Onderwijl ben jij de contactpersoon aan de kant van de gemeente en dat blijf je tot en met de evaluatie achteraf.

Eisen

Het blijkt duidelijk uit jouw CV dat:

  • je minimaal beschikt over HBO werk- en denkniveau;
  • je minimaal drie jaar ervaring hebt als adviseur/projectleider;
  • je hebt aantoonbaar tenminste 3 participatieprojecten van enige omgang en betekenis begeleid.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 augustus 2024 tot en met 31 december 2024 voor gemiddeld 12 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Overige eisen

Je voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe.

Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau;

Je hebt minimaal drie jaar ervaring als adviseur/projectleider;

Je hebt aantoonbaar tenminste 3 participatieprojecten van enige omgang en betekenis begeleid.

Je bent in bezit van een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De VOG kan door de gemeente worden opgevraagd bij (voorlopige) gunning.


Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Top

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

35 %

Onderstaande blijkt uit je motivatiebrief: De mate waarin je politiek-bestuurlijk sensitief bent.

65 %

Onderstaande blijkt uit je motivatiebrief: De mate waarin u ervaring heeft met participatietrajecten bij een gemeente in de afgelopen 3 jaar. Upload je motivatiebrief hier:


Gunningscriterium Prijs

Maximaal: € 100,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

De gevraagde competenties zullen worden getoetst tijdens de interview fase.


Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde.

Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen plaatsvinden begin februari 2024. Gelieve hier rekening mee te houden.


Reageer nu op deze opdracht!

Opdrachtgevers behandelen geen CV's/kandidaten die niet aan de eisen voldoen. Helaas heeft reageren dan ook geen zin.