Projectleider Document Management (Corsa)

Logo van ZonMw, met een gestileerd blauw dubbelvleugelontwerp links van de tekst "ZonMw" in grijs.

Aanvraagnummer: 649
Organisatie: ZonMw
Locatie: Den Haag
Uren per week: 32 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: tot en met 31 december 2024
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: Mogelijk, maar nog niet bekend
Sluitingsdatum: 05-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Opdracht

De opdracht omvat:

 • Het leiding geven aan de verdere inrichting en ingebruikname van Corsa;
 • Het vervullen van een coördinerende rol in het beschrijven van de bedrijfsprocessen, de vertaling daarvan naar Corsa, opleiden in en in gebruik nemen van die bedrijfsprocessen, en de daarbij horende datamigratie;
 • Opstellen van plannen van aanpak, in afstemming met architect, opdrachtgever, gebruikersorganisatie, projectdeelnemers en andere projectleiders. Het besluitbaar maken van plannen op stuurgroepniveau;
 • Aansturen van de betrokken leveranciers;
 • Verantwoordelijk voor de technische realisatie en een goed verloop van cruciale elementen zoals live-gang en migratie;
 • Zorgen voor afstemming met overige projectleiders van de change projecten voor een gemeenschappelijke integrale aanpak en releasekalender;
 • Bewaken van budget, capaciteit en middelen, risico’s in beeld brengen en mitigeren.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 5 april, 09.00 uur . Tot die tijd kunt u reageren.

Competenties:

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling);
 • Gestructureerd: je houdt het overzicht en werkt consciëntieus;
 • Geduldig en vindingrijk;
 • Analytisch;
 • Daadkrachtig, resultaat- en oplossingsgericht;
 • Praktisch organiserend vermogen.

Gunningscriteria
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de implementatie van applicatie Corsa (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met systeemkoppelingen (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met grote hoeveelheden handmatige document data migraties (25 punten).

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in onderlinge afstemming.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie in Den Haag, in de week van 8 april 2024.  Eventuele tweede gesprekken behoren tot de mogelijkheid en vinden ook plaats op locatie in Den Haag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 8 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.