Projectleider implementatie WOO

Logo van gemeente westerwolde met een kleurrijke geometrische vorm boven de naam in zwarte tekst.

Aanvraagnummer: 1652
Organisatie: Gemeente Westerwolde
Locatie: Gemeente Westerwolde
Uren per week: 28 per week
Tarief: €85 per uur
Regio: Groningen
Startdatum: 10-06-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 03-06-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Op 1 mei 2022 is de WOO van kracht geworden. Deze wet beoogt meer transparantie te bewerkstelligen bij overheidsinstanties. nog niet alle bepalingen van de WOO zijn in werking getreden. Dat gaat in de komende jaren gebeuren. Voor de implementatie zijn wij op zoek naar een projectleider, die ervoor zorgt dat onze processen voldoen aan de kwaliteitseisen.

De projectleider moet in staat zijn om:
- de bewustwording over de gevolgen van de WOO binnen de organisatie te vergroten;
-het projectteam te motiveren en aan te sturen;
-een implementatieplan op te stellen, waarin staat hoe de informatiecategorieen actief openbaar worden gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met ambitie strategie en impact op onder andere burger, organisatie, processen, systemen en kosten;
-de planning en het resultaat te bewaken.

Kandidaatomschrijving

Wij zoeken een kandidaat die gericht is op samenwerken, zich pro actief opstelt, analytisch is, accuraat en gevoel heeft voor politieke verhoudingen. Je bent standvastig op de inhoud, oplossingsgericht en dienstverlenend in je opstelling.

Eisen

Ervaring met het implementeren van de WOO
De kandidaat heeft reeds ervaring met het implementeren van de WOO
Ervaring als projectleider
De kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring als projectleider
Werkzaamheden hebben verricht voor de gemeente Westerwolde
De kandidaat is bekend met de gemeente Westerwolde en de werkwijze

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 30 %


Werkervaring
De kandidaat beschikt over de gevraagde werkervaring zoals beschreven in de opdrachtbeschrijving
Weging: 25 %


Kennis en ontwikkelingen WOO
Kandidaat beschikt over kennis van de WOO en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van de WOO
Weging: 10 %


Communicatief sterk/besluitvaardig/overtuigingsgericht
De kandidaat is communicatief sterk/besluitvaardig/overtuigingsgericht
Weging: 10 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens het interview zal worden getoetst op werkervaring en affiniteit met de uit te voeren opdracht.

Weging: 25 %

Interviewplanning

In overleg