Projectleider Onconventioneel Wonen

Logo met het woord 'drachten' in dikke grijze letters met een verticale groene lijn, gevolgd door 'smallingerland' in een kleiner grijs lettertype.

Aanvraagnummer: 1609
Organisatie: Gemeente Smallingerland
Locatie: gemeente Smallingerland
Uren per week: 8 tot 16
Tarief: €120 per uur
Regio: Friesland
Startdatum: 21-05-2024
Optie tot verlenging: Ja
Sluitingsdatum: 31-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdracht omschrijving

Gemeente Smallingerland vindt het belangrijk dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Ook kwetsbare mensen. We zijn daarom voornemens om een woonplek te creëren voor mensen met verward gedrag die vanwege hun problematiek niet op een reguliere plek kunnen wonen. Dit wordt ook wel onconventioneel wonen genoemd. Er moet een woonplek gerealiseerd worden voor 3 tot 5 personen met verward gedrag voor een pilot periode voor 5 jaar. De personen ontvangen verplichte hulpverlening.

De afgelopen jaren en maanden is er al veel voorbereidend werk gedaan voor het initiatief. We zoeken een projectleider om het initiatief en datgene wat er al aan voorbereiding is gedaan verder te brengen. De projectleider moet er voor zorgen dat er een woningen op een locatie worden gerealiseerd en dat hier draagvlak voor is.

De projectleider is verantwoordelijk voor het aansturen van de werkgroep die bestaat uit leden binnen en buiten te gemeente (denk aan wijkmanagement, veiligheid, communicatie en sociaal domein). De projectleider bewaakt en stuurt het proces en de planning. En is verantwoordelijk voor het adviseren van de wethouders en de besluitvorming van het project. De projectleider is daarnaast ook verantwoordelijk voor het externe proces met betrekking tot bewonersparticipatie. Tot slot werkt de projectleider nauw samen met de betreffende woningcorporatie en de zorgpartij.


De eerste periode zal zich focussen op concretiseren van de locatie voor het initiatief en op het voorbereiden van het participatie- communicatieproces met inwoners. Daarna de projectleider belast zijn met de besluitvorming van het initiatief met betrekking tot de locatie. Na besluitvorming volgt er een proces met betrekking tot bewoners participatie en communicatie. Daarnaast zullen er stappen moeten worden gezet met betrekking tot de omgeving: vergunningen, aanpassen bestemming van de locatie en het gereed maken van locaties etc.


Verantwoordelijkheden

  • Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een woonplaats voor mensen met verward gedrag: onconventioneel wonen.
  • Je stuurt het project en proces om tot deze realisatie te komen. Je werkt daarbij nauw samen met alle betrokken stakeholders: collega's van de gemeente, externe partners als de zorgpartij en de woningbouwcorporatie.
  • Je coördineert het participatieproces met betrekking tot inwoners.
  • Je bent verantwoordelijk voor de bestuurlijke besluitvorming.

Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-06-2024 (z.s.m.) tot en met 31-12-2024 voor 8 tot 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. Verlengen is in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk met maximaal 2 keer de initiële contractperiode. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.


Kwaliteit (eisen)

U voegt een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Minimaal afgeronde HBO-opleiding.

Je hebt aantoonbaar ervaring als projectmanager in opdracht van een gemeentelijke overheid.

Aantoonbare ervaring in het opstellen en begeleiden van de besluitvorming richting college en gemeenteraad.

Je hebt aantoonbaar ervaring in het begeleiden van processen in samenwerking met externe stakeholders en bewoners.


Prijs (eisen)

Minimaal: € 90,00
Maximaal: € 120,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Gunningscriteria

Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 10 %
Gewicht van kwaliteit : 90 %
Uitleg gunningscriteria

Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI komt als volgt tot stand:

prijs score = 100 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) * ( 100 / ( hoogste prijs - laagste prijs ) ) )
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria (wensen)

40 %

Aantoonbaar ervaring met projectleiding binnen gemeentelijke context bij voorkeur op het snijvlak wonen (ruimtelijke ordening) en sociaal domein.

30 %

Aantoonbare ervaring met participatieprocessen.

30 %

Aantoonbare ervaring met politiek- bestuurlijke advisering/ besluitvorming.


Het interview

Beschrijving (uitleg)

Als Inschrijver in de top is geëindigd, ontvangt inschrijver een uitnodiging voor het interview. Tijdens het interview wordt een verificatie gedaan op basis van de aangeboden offerte. Als de verificatie positief is wordt de kandidaat beoordeeld op basis van criteria. De criteria zijn hieronder te raadplegen ter voorbereiding op het interview. Bij de terugkoppeling op de offertes (gunningsbeslissing) worden de resultaten bekendgemaakt in deze applicatie.