Projectleider onderwijshuisvesting

Tekstlogo met de tekst "gm gooisemeren" in kleine letters, gestileerd in een paars verloopkleurenschema.

Aanvraagnummer: 1680
Organisatie: Gemeente Gooise Meren
Locatie: Gooise Meren
Uren per week: 16 tot 20 per week
Tarief: €100 per uur
Regio: Noord-Holland
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 30-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.


Opdracht

In Muiden is sprake van een forse nieuwbouwontwikkeling. Door de bouw van de nieuwe wijk de Krijgsman (1300 woningen) verdubbelt Muiden van omvang. Dit vraagt ook wat van het voorzieningenniveau. Er is sprake van een leerlingengroei die niet opgevangen kan worden in de bestaande schoolgebouwen. Er is locatieonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het creëren van extra onderwijshuisvesting voor de korte, middellange en lange termijn. De besluiten die op basis daarvan zijn genomen, vragen nu om verdere uitwerking. Het gaat dan om het in afstemming met de school en omgeving uitwerkene van de mogelijkheden voor de lange termijn: een vervolgonderzoek naar twee - uit het uitgevoerde locatieonderzoek gekozen - locaties voor de mogelijke ontwikkeling van een nieuwe school, met als doel te komen tot een definitieve locatie met een eerste schets van een plan. Wij zoeken een projectleider die dit kan vormgeven en uitwerken, inclusief de benodigde besluitvorming.

Daarnaast ligt er voor een aantal scholen in Naarden een onderzoeksvraag wat betreft passende huisvesting voor de toekomst. Basis hiervoor is het Integraal Huisvestings Plan (IHP) van de gemeente. Als vervolg op een eerdere scenario verkenning is het nodig om een nadere uitwerking te maken van de verschillende (on)mogelijkheden voor de betreffende scholen en de locaties die daarvoor in beeld zijn. Ook voor deze uitwerking zoeken we een projectleider die dit kan organiseren.


Minimumeisen / knock-outcriteria


1. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van onderwijshuisvesting (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk- werkverkeer én parkeerkosten.


Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)


3. Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde (10 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management op gemeentelijk niveau (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van projecten voor onderwijshuisvesting (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen de gemeentelijke overheid in ruimtelijke projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context (benoem duidelijke voorbeelden in het cv) (30 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functie is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen


Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen


De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: werkdagen in overleg nader te bepalen.

Gooise Meren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.


Planning


De gesprekken bij de gemeente zijn gepland van op donderdag 6 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn (standaard 3), ontvangen uiterlijk op woensdag 5 juni 2024 bericht. De gesprekken kunnen zowel fysiek als digitaal gevoerd worden. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.