Projectleider plaatsen ondergrondse containers

Logo van reinigingsbedrijf midden nederland met het acroniem "rmn" in blauw met een afbeelding van een gele en blauwe abstracte vorm.

Aanvraagnummer: 2616
Organisatie: RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland)
Locatie: Reinigingsbedrijf Midden Nederland
Uren per week: 20 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Groningen
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 1 maal 12 maand(en)
Sluitingsdatum: 09-07-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Organisatie

RMN is in 2000 van start gegaan als inzamelings- en reinigingsbedrijf van de gemeente Soest en Zeist. Momenteel zijn er 6 gemeenten (Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist) aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling RMN. De zes gemeenten zijn eigenaar en vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur. Met ruim 180 collega’s in de binnen- en buitendienst bedienen wij zo’n 111.000 huishoudens.

RMN levert producten en (advies)diensten die direct gerelateerd zijn aan:

  • het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis;
  • het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclestations;
  • het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte.


Opdracht

Als organisatie willen we graag de inzameling van grondstoffen verder ontwikkelen. Binnen RMN ben je de projectleider op het gebied van uitbreiding van ondergrondse containers en ook de vervanging van de huidige oude ondergrondse containers. Je bent verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling en de juiste uitvoering daarvan. Je denkt mee hoe we de processen inregelen en geeft ook hier uitvoeríng aan. Je bent de spil tussen RMN, de gemeenten, de containerleverancier en de aannemer.

  • Je ziet toe op de uitvoering en het realiseren van projecten (zoals het vastgestelde projectplan VANG) en bewaakt dat de uitvoering binnen de geldende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd;
  • Je adviseert per deelproject over de planning en uitvoering en de beleidsuitgangspunten en borgt de correcte uitvoering hiervan;
  • Je draagt zorg voor correcte overdracht na plaatsing van de containers naar de organisatie;
  • Je stelt samen met interne- en externe klanten een projectplan op en coördineert de uitvoering;
  • Je adviseert over inkoop en aanbesteden en meervoudig onderhandse en Europese aanbestedingstrajecten op het gebied van ondergrondse containers en onderhoud;
  • Je begeleidt en coördineert eventuele nieuwe projectaanvragen op het gebied van ondergrondse containers;
  • Je begeleidt het hele plaatsingstraject van ondergrondse containers procesmatig, houdt toezicht op- en bewaakt de voortgang en kwaliteit van werk derden;


Vereisten / knock-outcriteria

1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het plaatsen van ondergrondse containers (ligt dit duidelijk toe in het cv);
2. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en telefoon;
3. Aantoonbaar afgeronde opleiding of cursus gebied van projectmanagement;
4. Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring binnen de afvalbranche waarvan minimaal 10 jaar als (civieltechnisch) projectleider.


Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

5. Aantoonbare kennis van civiel technische werkzaamheden en projectmanagement binnen de afval sector (ligt dit duidelijk toe in het cv) (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van CROW en projectmanagement (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van het inzamelgebied van RMN (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van ondergrondse inzamelmiddelen (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Functieschaal

Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Benodigd aantal professionals

1.


CV-eisen

Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.


Werkdagen

De opdracht wordt (in overleg) vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.


Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 28 van 2024 op nader te bepalen tijdstippen . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 11 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.